Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaprasza na spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000: Liwocz, Las Niegłowicki i Golesz.

5 lutego 2019 r.o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzyskach odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz.

7 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Restauracji "U Schabińskiej" odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Las Niegłowicki.

8 lutego 2019 r. o godz. 10:00 w Restauracji "U Schabińskiej" odbędzie się spotkanie w sprawie opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Golesz.

 Golesz1

 Las Nieglowicki

Golesz