W dniu 26 września 2019 roku w Domu Pomocy Społecznej w Foluszu odbył się XIV Konkurs Ekologiczny pn: ,, Szepty polnych kwiatów i ziół – Folusz 2019 ”.

Uczestnikami Konkursu byli mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej oraz uczestnicy Dziennych Ośrodków Wsparcia i Środowiskowych Domów Samopomocy z województwa podkarpackiego i małopolskiego; Dom Pomocy Społecznej nr 1 i nr 2 z Krosna, Dom Pomocy Społecznej z Rudy, Dom Pomocy Społecznej z Brzozowa, Dom Pomocy Społecznej Zakonu Ojców Bonifratów z Iwonicza, Środowiskowy Dom Samopomocy z Jasła i z Nowego Żmigrodu, Gminny Dzienny Dom Pomocy w Osobnicy, Dzienny Ośrodek Wsparcia ŚDS w Gorlicach z filią w Bobowej oraz gospodarze – Dom Pomocy Społecznej w Foluszu

Celem Konkursu było promowanie ochrony środowiska oraz życia w zgodzie z naturą, poznawanie otaczającej nas przyrody, popularyzacja szeroko rozumianej idei integracji osób niepełnosprawnych oraz ich nagradzanie, ukazanie piękna naszej Ojczyzny poprzez twórczość artystyczną, nabywanie umiejętności "zdrowej rywalizacji", rozwijanie twórczej aktywności.

Konkurs rozegrany został w trzech kategoriach:

Kategoria I – Test wielokrotnego wyboru obejmował część teoretyczną w formie testu wyboru, którego tematem były ,,Zioła”.

Kategoria II - Praca malarska - obrazy wykonane przez 1-2 autorów, temat: ,,Lawendowe pole”

Kategoria III – Kompozycja przestrzenna, której tematem była ,, Cudowna moc bukietu”

- praca wykonana przez jednego autora, technika dowolna.

Do każdej kategorii powołane zostało czteroosobowe jury, składające się z zaproszonych gości oraz przedstawicieli placówek uczestniczących w konkursie.

W teście wyboru brało udział 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Stanisława Sikora z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

II miejsce zdobył Pan Piotr Przybyła z Domu Pomocy Społecznej w Rudzie 

III miejsce zdobyła Pani Beata Litera ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesku

Prace Malarskie wykonało  19 uczestników.

I miejsce, drugi raz z rzędu zdobył Pan Tomasz Sternak z Domu Pomocy Społecznej z Rudej

II miejsce zdobyła Pani Alicja Myśliwiec z Gminnego Dziennego Domu Pomocy w Osobnicy

III miejsce zdobyła Pani Renata Furman ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaśle 

Kompozycję przestrzenną wykonało 12 osób.

I miejsce zdobyła Pani Józefa Nowak z Domu Pomocy Społecznej nr 1 w Krosnie

II miejsce zdobyła Pani Maria Mlicka ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Żmigrodzie

III miejsce zdobył Pan Samuel Bodnar z Domu Pomocy Społecznej Zakonu o. Bonifratrów w Iwoniczu

Po ogłoszeniu wyników, laureatom i uczestnikom konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: Pan Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Pan Tomasz Klich – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Lesnictwa w Jaśle oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Pan Karol Adamski.

Zarówno laureaci jak i pozostali uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody i upominki, które zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Jaśle.

Na koniec Pan Adam Pawluś, starosta jasielski, podziękował i pogratulował laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu i organizatorom.

Wśród zaproszonych gości byli także: Wiesław Pięta – Radny Gminy Dębowiec,  Pan Josef Sadovsky – Starosta miejsowości Kmetovo na Słowacji, były Dyrektor zaprzyjaźnionego Domu Pomocy Społecznej w słowackim Plavecke Podhradie, a także Pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz – przedstawicielka Biura Senatorskiego Alicji Zając, oraz Pani Kamila Cholewiak – Kiczek – przedstawicielka Biura Poselskiego Bogdana Rzońcy, Posła do Parlamentu Europejskiego, która przeczytała list od Pana Europosła.

Impreza zakończyła się zabawą integracyjną przy muzyce, ze słodkim poczęstunkiem i ciepłym posiłkiem.

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej w Foluszu

Karol Adamski

 

DSC0001
DSC0001
DSC07646
DSC07646
DSC07659
DSC07659
DSC07664
DSC07664
DSC07670
DSC07670
DSC07676
DSC07676
DSC07684
DSC07684