Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domy Kultury w  Jaśle „FAMILIARIS”   oraz Partner Główny - Grupa LOTOS S.A. mają przyjemność  zaprosić Państwa do udziału w XI Konferencji Ekologicznej. W tym roku temat konferencji brzmi: „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”. Konferencja odbędzie się w dniu 30  października 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00 w budynku MDK w Jaśle.

Wydarzenie przebiegać będzie w dwóch etapach: część wykładowa oraz warsztatowa.

Program konferencji:

8.30 – 9.00 – rejestracja uczestników,

9.00 – rozpoczęcie,

9.15. – 9.45 Wykład: "Zrównoważona gospodarka wodna- podstawą ochrony zasobów wodnych na świecie" – dr Natalia Matłok, Uniwersytet Rzeszowski

9.45. – 10.15 -  Wykład: „Zagrożenie zbiorników wodnych eutrofizacją” - prof. nadz. dr hab. Inż. Krzysztof Chmielowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

10.15. – 10.30 przerwa kawowa

10.30- 11.00 -"Jakość i sposoby uzdatniania wody do spożycia" – dr. hab. Inż. prof. Maciej Balawejder, Uniwersytet Rzeszowski

11.00 – 11.40 - diaporama prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne Magurskiego Parku Narodowego – Iwona Sochacka, Kierownik Zespołu ds. Edukacji Magurskiego Parku Narodowego

11.40 – 12. 30 – przerwa obiadowa

12.3014.00  część warsztatowa

Konferencję kierujemy do wszystkich osób zainteresowanych, w szczególności do nauczycieli i uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz szkół średnich (max 3 uczniów ze szkoły).

Zgłoszenia do udziału prosimy dokonywać telefonicznie pod nr 13 446 59 25, bądź mailowo (najpóźniej w dniu Konferencji prosimy o dostarczenie formularza pobranego ze strony www.mdkjaslo.pl – regulaminy– XI Konferencja Ekologiczna) – do dnia 25.10. 2019 r.– liczba miejsc ograniczona!

Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem Starosty Jasielskiego.

Partner Główny XI Konferencji Ekologicznej: Grupa LOTOS S.A.

Partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Magurski Park Narodowy

Serdecznie zapraszamy!

MDK w Jaśle

plakat maly