Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XIII/84/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/260/2013 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest 09-Wrz-2015 Odsłon: 571
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, 09-Wrz-2015 Odsłon: 593
Uchwała Nr XIII/82/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/236/2001 Rady Powiatu Jasielskiego z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie aktu założycielskiego Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle, 09-Wrz-2015 Odsłon: 473
Uchwała Nr XIII/81/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1828R Siepietnica - Święcany - Lisów - II etap\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 498
Uchwała Nr XIII/80/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2015 - 2014. 09-Wrz-2015 Odsłon: 493
Uchwała Nr XIII/79/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na 2016 rok na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka\". 09-Wrz-2015 Odsłon: 503
Uchwała Nr XIII/78/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2015 rok. 09-Wrz-2015 Odsłon: 503
Uchwała Nr XIII/77/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zamiaru przystąpienia do zadania pn. „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” 09-Wrz-2015 Odsłon: 511
Uchwała Nr XIII/76/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 9 września 2015 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle projektu pod nazwa „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. Pozostających bez pracy w powiecie jasielskim (I)” 09-Wrz-2015 Odsłon: 411