Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała nr L/336/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania opinii do projektu ochrony przeciwpowodziowej p.n. \"Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka\" 03-Sie-2010 Odsłon: 423
Uchwała nr L/335/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie wydania opinii do projektu ochrony przeciwpowodziowej p.n. \"Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoki\" 03-Sie-2010 Odsłon: 458
Uchwała nr L/334/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Powiatem Jasielskim, a Województwem Podiebradzkim w sprawie określenia szczegółowych zasad 03-Sie-2010 Odsłon: 405
Uchwała nr L/333/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle oraz pracy Dyrektora. 03-Sie-2010 Odsłon: 445
Uchwała nr L/332/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego, położonej w Jaśle, obręb nr 3 - Błonie. 03-Sie-2010 Odsłon: 433
Uchwała nr L/331/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Opacie, gm, Jasło. 03-Sie-2010 Odsłon: 398
Uchwała nr L/330/10 Rady Powiatu z dnia 3 sierpnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających kwotę wydatków zaplanowanych w 2010 r. na sfinansowanie kosztów nadzoru nad systemem zarządzania jakością Starostwa Powiatowego w Jaśle. 03-Sie-2010 Odsłon: 443
Uchwała nr L/329/10 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 3 sierpnia w sprawie zmiany Uchwały budżetowej Powiatu Jasielskiego na 2010 roku. 03-Sie-2010 Odsłon: 444
APEL Rady Powiatu w Jaśle skierowany do Ministra Finansów podjęty w dniu 8 sierpnia 2010 r. w sprawie opodatkowania podatkiem VAT ze stawką 0% wszystkich darowizn rzeczowych przekazanych przez przedsiębiorców, jako pomoc 03-Sie-2010 Odsłon: 411