Wyłączenia z jawności części B oświadczeń majątkowych dokonali : Agnieszka Maciejowska-Rzemińska – Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr i Paweł Szot – Informatyk w Referacie Organizacji i Kadr, na podstawie art. 25d ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 10:59 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 13:03 Paweł Szot
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 19, luty 2019 13:44 Paweł Szot