Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Wyróżnienia „Bene Meritus – dobrze zasłużony” – rozdane

Wyróżnienia Bene Meritus-18W obecności rodziców oraz dyrektorów szkół, jedenastu uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu odebrało nagrody „Bene Meritus - dobrze zasłużony” przyznane przez Zarząd Powiatu w Jaśle. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w piątek, 9 czerwca br., w Zespole Szkół Usługowych i Spozywczych w Jaśle.

Kandydatów do wyróżnienia "Bene Meritus" zgłaszają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii samorządu klasowego, zaś Rada Pedagogiczna każdej szkoły wyłania jednego ucznia i przedstawia go Zarządowi Powiatu w Jaśle wraz z prezentacją jego osiągnięć.

Wyróżnienie to otrzymują uczniowie, którzy nie tylko osiągają znakomite wyniki w nauce, ale reprezentują swoją szkołę w konkursach, zawodach, olimpiadach i turniejach, angażują się w działalność samorządu szkolnego, są organizatorami życia szkoły, propagują wśród rówieśników wartościowe formy rozwijania zainteresowań, rozrywki i rekreacji oraz wykazują pomoc, życzliwość i uczynność w stosunku do kolegów.

Przypomnijmy, że wyróżnienie „Bene Meritus" zostało ustanowione przez Zarząd Powiatu w Jaśle w 2001 roku. O tego czasu rokrocznie Zarząd wyróżnia grupę uczniów ze szkół prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Wyróżnieni uczniowie nagrody otrzymali z rąk Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Przemysława Baciaka.

Nagrodzeni uczniowie to:

 • Kamil Gajewski - I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
 • Magdalena Pacana - II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle,
 • Michał Kania - Zespół Szkół Technicznych w Jaśle,
 • Ewelina Mokrzycka - Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle,
 • Agata Wielgosz - Zespół Szkół nr 3 w Jaśle,
 • Dominik Piątkiewicz - Zespół Szkół nr 4 w Jaśle,
 • Arkadiusz Starościk - Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle,
 • Piotr Madejczyk - Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach,
 • Anita Ulaszek - Zespół Szkół Nowym Żmigrodzie,
 • Maciej Starzec - Zespół Szkół w Trzcinicy,
 • Aleksandra Rzońca - Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaśle.

 • Odsłon: 173
 • Odsłon: 191
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 182
 • Odsłon: 190
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 186
 • Odsłon: 198
 • Odsłon: 199
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 174
 • Odsłon: 177
 • Odsłon: 175
 • Odsłon: 172
 • Odsłon: 169
 • Odsłon: 166
 • Odsłon: 158
 • Odsłon: 279
 • Odsłon: 188
 • Odsłon: 169
 • Odsłon: 161
 • Odsłon: 152
 • Odsłon: 149
 • Odsłon: 162
 • Odsłon: 166
 • Odsłon: 174

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj