Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Powiat Jasielski wspiera rodziny zastępcze

spjaslo-1Projekt pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim”,  złożony przez Powiat Jasielski, znalazł się wśród 4 projektów z Województwa Podkarpackiego, które  otrzymały dofinansowanie w ramach przeprowadzonej procedury konkursowej. Projekt o wartości ponad 480 tys. zł będzie realizowany do końca 2018 roku.

Projekt pn. „Rodzina zastępcza bezpieczną przystanią w Powiecie Jasielskim” opracowany przez Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle o wartości 480 326,30 zł, otrzymał dofinansowanie w kwocie 448 991,26 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych 83 uczestników projektu (członków 45 rodzin zastępczych), zamieszkałych na terenie Powiatu Jasielskiego.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  • organizacja grupy wsparcia wraz z poradnictwem specjalistycznym (terapeuta dziecięcy,  seksuolog, psychiatra); 
  • finansowanie zatrudnienia nowych koordynatorów rodzinnej pieczy  zastępczej (zatrudnienie 3 koordynatorów wraz z utworzeniem i wyposażeniem stanowisk pracy);
  • turnus terapeutyczno – integracyjny (diagnoza i opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych, wsparcie kompetencyjne rodziców zastępczych, grupowe zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia integracyjne dla członków rodzinnej pieczy zastępczej);
  • pobyt terapeutyczno – integracyjny (zajęcia terapeutyczne z zakresu zaspokajania specjalnych potrzeb rozwojowych dziecka, zajęcia korekcyjno – kompetencyjne oraz zajęcia integracyjne dla członków rodzinnej pieczy zastępczej).

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.                                                       

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj