Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Trwa Polsko – Słowacka Konferencja „Czyste Karpaty. Zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym”

czestekarpaty-6Wczoraj, tj. 29 października br. w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy  Trzcinicy rozpoczęła się dwudniowa Polsko – Słowacka Konferencja „Czyste Karpaty. Zrównoważony rozwój przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym”, nad którą patronat honorowy objął Marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Ma ona na celu zwrócenie uwagi na znaczenie przemysłu wydobywczego oraz gospodarki opartej na ropie naftowej i gazie ziemnym dla rozwoju polskiej i słowackiej gospodarki.

Pierwszy dzień konferencji rozpoczął Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przywitał gości zaproszonych na konferencję. Marszałek Władysław Ortyl, jako reprezentant organizatorów, przedstawił cel konferencji. List Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego skierowany do uczestników konferencji odczytał Poseł na Sejm Piotr Babinetz. Podczas inauguracji konferencji Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski przedstawił perspektywy poszukiwań złóż ropy naftowej na terenie południowo – wschodniej Polski. W konferencji uczestniczą przedstawiciele    Republiki Słowackiej.    W trakcie dyskusji przedstawiciel partnera słowackiego – Martin Fedor,  Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Współpracy Słowacko-Polskiej,  wyraził zaskoczenie faktem, że w powiecie jasielskim rozpoczął się pionierski przerób ropy naftowej. Odniósł się również do problematyki ochrony środowiska, wspólnej dla całego regionu Karpat. 

Drugiego dnia konferencji poruszone zostaną tematy związane z poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego w Karpatach. Zaplanowano także dyskusję dotyczącą znaczenia tych surowców dla rozwoju gospodarczego regionu. Uczestnicy konferencji przeanalizują również zależność pomiędzy ochroną środowiska a rozwojem przemysłu naftowego.

W konferencji biorą udział przedstawiciele Sejmu RP: Wiceminister Energii Grzegorz Tobiszowski, senator Alicja Zając, posłowie: Bogdan Rzońca – Przewodniczący Komisji Infrastruktury, Jerzy Polaczek – Przewodniczący Polsko – Słowackiej Grupy Parlamentarnej, Barbara Bartuś, Piotr Babinetz, posłowie do Zgromadzenia Narodowego Republiki Słowackiej: Martin Fedor – Przewodniczący Parlamentarnej Grupy Współpracy Słowacko – Polskiej oraz Eduard Adamcik, przedstawiciel Forum Słowacko – Polskiego: Pavol Macala, przedstawiciel Univerzita sv. Cyrila a Metoda: Jozef Macala, przedstawiciele Ministerstwa Środowiska na czele z Dyrektorem Departamentu Geologii i Koncesji Geologicznych Piotrem Nowakiem, przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na czele z Wiceprezesem Arturem Michalskim, przedstawiciele samorządu województwa podkarpackiego na czele z Marszałkiem Władysławem i radnymi: Joanną Brill i Wojciechem Zającem, Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczak, Przedstawicieli Słowackich spółek z branży naftowo-gazowniczej.przedstawiciele grupy PGNiG, przedstawiciele Władz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Poniżej listy Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, Sekretarza Stanu - Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Piotra Naimskiego oraz Ministra Energii, skierowane do uczestników konferencji:

czestekarpaty-26 czestekarpaty-27 czestekarpaty-28

 

 • Odsłon: 92
 • Odsłon: 80
 • Odsłon: 77
 • Odsłon: 82
 • Odsłon: 98
 • Odsłon: 152
 • Odsłon: 95
 • Odsłon: 74
 • Odsłon: 79
 • Odsłon: 71
 • Odsłon: 76
 • Odsłon: 79
 • Odsłon: 76
 • Odsłon: 65
 • Odsłon: 77
 • Odsłon: 84
 • Odsłon: 79
 • Odsłon: 87
 • Odsłon: 91
 • Odsłon: 94
 • Odsłon: 91
 • Odsłon: 78

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj