Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Warsztaty z mistrzem świata w ZSUiS

Warsztaty z mistrzem świata w ZSUiS-4Spotkanie z Mieczysławem Chojnowskim odbyło się w jasielskim Zespole Szkół Usługowych i Spożywczych 24 października 2017 r. Warsztaty pod nazwą „Zabawy z czekoladą” to nagroda, którą szkoła otrzymała za udział w Mistrzostwach Uczniów Szkół Cukierniczych EXPO SWEET w Warszawie. 

W trakcie zajęć uczniowie mogli przekonać się, że cukiernictwo to nie tylko zwykłe rzemiosło, ale działalność, której wytworem mogą być misterne dzieła sztuki, jak np. efektowne wyroby czekoladowe.

Dla Mieczysława Chojnowskiego, Mistrza Świata w Cukiernictwie to przede wszystkim pasja, którą zaraża innych.

Młodzież pod okiem mistrza przygotowała tabliczki czekolady, praliny, trufle oraz lizaki. Punktem kulminacyjnym była degustacja wykonanych wyrobów.

Warsztaty pozwoliły wykazać się młodym cukiernikom kreatywnością. W ich działaniu widać było zapał i zaangażowanie połączone z ciekawością. Uczniowie przekonali się, że praca cukiernika wymaga nie tylko szerokiej wiedzy, ale i posiadania talentu, co podsumował w swojej wypowiedzi Mieczysław Chojnowski.

Cukiernictwo może być sztuką, jednak musi być rzemio­słem. To podstawa, żeby młodzi ludzie mo­gli zdobyć umiejętności niezbędne do dal­szego – samodzielnego – rozwoju, ktoś musi nauczyć ich warsztatu. To ogromnie ważne, by doświadczeni cukiernicy prze­kazywali młodemu pokoleniu wie­dzę, wprowadzali uczniów w taj­niki cukiernictwa. Szczególnie jeśli młodzi adepci spotkają na swojej drodze kogoś, kto ma talent i pasję. Przyczynienie się do rozwoju takiego młodego człowieka po­winno być dla mistrza powodem do dumy. Ja w każdym razie tak to widzę. Jestem pewien, że warto dzielić się swoją wiedzą i cieszę się, że mam taką możliwość: Mieczysław Chojnowski.

ZSUiS 

  • Odsłon: 48
  • Odsłon: 51
  • Odsłon: 50
  • Odsłon: 94
  • Odsłon: 50
  • Odsłon: 49

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj