Odsłuchaj
Polish Czech English German Russian Slovak Ukrainian

Srebrny Krzyż Zasługi dla Stanisława Zająca

Srebrny Krzyż Zasługi dla Stanisława Zająca -18W poniedziałek, 27 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch wręczył Stanisławowi Zającowi, członkowi Zarządu Powiatu w Jaśle, Srebrny Krzyż Zasługi, za wkład w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Zgromadzeni podczas uroczystego wręczenia na sali goście: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem oraz przedstawiciele jasielskiej Solidarności, zgodnie podkreślali ogromny wkład Stanisława Zająca w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w przywrócenie dawnej świetności kolei w powiecie jasielskim.

Stanisław Zając nie ukrywał wzruszenia, że jego wieloletnia działalność na rzecz lokalnej społeczności, tak w Radzie Miasta Jasła,  jak i obecnie w  radzie Powiatu Jasielskiego, została doceniona. Podkreślał, że w dalszym ciągu zamierza podejmować działania związane z przywróceniem ruchu kolejowego, a także modernizacją i budową nowych linii kolejowych w regionie.

Uroczystość stała się  okazją do przypomnienia dziejów kolei w naszym regionie. Anita Ernat- Świetlicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle, zaprezentowała referat pn. „Historia węzła kolejowego w Jaśle”, połączony z pokazem slajdów (streszczenie referatu – tutaj ). Podczas dyskusji, która wywiązała się po jego wygłoszeniu, zgromadzeni samorządowcy podkreślali, jak ważne jest, aby rozwój kolei ponownie stał się priorytetem w dziedzinie transportu. Poseł Bogdan Rzońca przekonywał, że obecna sytuacja wynika z wieloletnich zaniedbań, które są trudne do nadrobienia.  Na szczęście obecny rząd podejmuje starania, aby ponownie przywrócić świetność i konkurencyjność, wobec innych środków transportu, kolejom polskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. przyznał Stanisławowi Zającowi Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatorem wystąpienia do Prezydenta o przyznanie Stanisławowi Zającowi odznaczenia był Poseł Bogdan Rzońca.

 • Odsłon: 66
 • Odsłon: 71
 • Odsłon: 67
 • Odsłon: 73
 • Odsłon: 78
 • Odsłon: 80
 • Odsłon: 85
 • Odsłon: 77
 • Odsłon: 74
 • Odsłon: 70
 • Odsłon: 69
 • Odsłon: 68
 • Odsłon: 66
 • Odsłon: 69
 • Odsłon: 69
 • Odsłon: 70
 • Odsłon: 64
 • Odsłon: 71
 • Odsłon: 70
 • Odsłon: 71

  

CK Najnowsza galeria

Najnowsza galeria

CK Najnowszy film

Najnowszy film

Odsłuchaj