Zakończyły się prace remontowe realizowane w ramach zadania pn. „Przebudowa węzłów sanitarnych w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle”.

W dniu 1 kwietnia br. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Jasielskim a Zespołem Szkół Budowlanych na wykonanie przebudowy łazienki w Starostwie Powiatowym w Jaśle. Prace zostały wykonane przez uczniów Zespołu Szkół Budowlanych, w ramach zajęć praktycznych. Uczniowie wykazali się dużymi umiejętnościami i starannością przy wykonywaniu prac remontowych.

Koszt przebudowy łazienki według kosztorysu inwestorskiego wyniósł 70 tys. złotych, koszty materiałów na przebudowę to 48 tys. złotych. Uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych wykonali prace opiewające na 22 tys. złotych.

Zakres robót dla tego zdania obejmował: demontaż urządzeń sanitarnych, demontaż drzwi, ościeży i parapetów, rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych oraz podłogowej z płytek gresowych. Rozebranie ścianek działowych toalety i pomieszczenia zmywania naczyń, skucie warstwy zaprawy cementowej ze ścian, wymiana instalacji elektrycznej, przeróbka instalacji wodno-kanalizacyjnej, budowa ścianek działowych. Wymiana skrzydeł drzwiowych i montaż nowych w przedsionku, zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych, montaż parapetów, ułożenie nowych płytek gresowych i ceramicznych (posadzka i ściany). Wykonanie sufitów podwieszanych z oświetleniem, montaż ścianek systemowych do WC, biały montaż, malowanie oraz montaż ramy z PVC w pomieszczeniu zmywania naczyń.

 

P1180257
P1180257
P1180265
P1180265
P1180254
P1180254
P1180259
P1180259

 

Podkarpacki Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie wyznaczył powiatom  termin naboru wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację programu "Zajęcia klubowe w WTZ" do 30 listopada 2019 roku.

W związku z powyższym wnioski o dofinansowanie zajęć klubowych Warsztaty Terapii Zajęciowej mogą składać do dnia 15 listopada 2019 r. w siedzibie Powiatowego Centru Rodzinie w Jaśle.

skan pisma

W dniu 16 października 2019 roku odbył się XXIV Festiwal Śpiewających Przedszkolaków <<EKO – piosenki z małej scenki>>. Wystąpiło czternaście grup wokalnych i jedna solistka z jedenastu przedszkoli. W sumie na MDK-owskiej scenie wystąpiło 114 młodych artystów prezentujących zróżnicowany repertuar, który bawiąc wprowadził nas w tematykę ekologiczną i skłonił do refleksji. Przedszkola, które wzięły udział w festiwalu to: Bajkowe Prywatne Przedszkole, Niepubliczne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Chatka Puchatka”, Przedszkole Miejskie nr 10, Przedszkole Miejskie nr 6 Pluszowego Misia, Przedszkole Miejskie nr 13, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Warzycach, Przedszkole Miejskie nr 3, Niepubliczne Przedszkole „Smyk”, Przedszkole Miejskie nr 11, Przedszkole Miejskie nr 9, Przedszkole Miejskie nr 1. Nagrody dla młodych artystów ufundowało Starostwo Powiatowe w Jaśle.

P1010305
P1010305
P1010328
P1010328
P1010348
P1010348
P1010399
P1010399
P1010503
P1010503
P1010555
P1010555
P1010586
P1010586

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle obchodził jubileusz 50-lecia. Uroczystości odbyły się w minioną sobotę,  12 października br.

Jubileusz rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą w Kościele  p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jaśle, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Jana Wątroby, Biskupa Diecezji Rzeszowskiej. Po Mszy Świętej absolwenci, nauczyciele, goście, rodzice i uczniowie przemaszerowali wraz z księżmi ulicami miasta do Jasielskiego Domu Kultury, gdzie odbywała się dalsza część jubileuszu. 

Część oficjalna rozpoczęła się od serdecznego powitania wszystkich gości przez Annę Dyrek, Dyrektora ZSB w Jaśle, która przypomniała historię szkoły oraz wielu wybitnych pedagogów związanych z „Budowlanką”. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali jubileuszu, życzyli dalszych sukcesów i działalności, a także wręczyli pamiątkowe prezenty na ręce Pani Dyrektor.

Starosta Jasielski Adam Pawluś w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważny jest to jubileusz, nie tylko dla szkoły, ale również dla całej lokalnej społeczności. Starosta wręczył na ręce Pani Dyrektor list oraz pamiątkowy grawerton.

Zasłużonym nauczycielom dyrektor Anna Dyrek wręczyła nagrody.

Z kolei Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nauczycielom "Budowlanki” nagrody przyznane przez Zarząd Powiatu. Otrzymali je: Anna Dyrek, Karina Skowron, Bogusław Bizoń i Stanisław Mocek.

Uczestnicy obchodów obejrzeli program artystyczny przygotowany przez młodzież szkolną. Wzruszające piosenki przeplatane były pięknymi wierszami oraz prezentacją multimedialną.

Podczas części artystycznej młodzież z Zespołu Szkół Budowlanych zatańczyła również Poloneza.

Po uroczystej gali jubileuszowej w Jasielskim Domu Kultury, wszyscy uczestnicy przeszli do budynku Zespołu Szkół Budowlanych, gdzie nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy upamiętniającej jubileusz 50-lecia.

Tablicę pamiątkową poświęcił ksiądz Zbigniew Irzyk. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: Poseł do Europarlamentu Bogdan Rzońca, Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska oraz Starosta Jasielski Adam Pawluś, przedstawiciel organu prowadzącego Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle.

W uroczystości udział wzięli: Jan Wątroba - Biskup Diecezji Rzeszowskiej, ks. Zbigniew Irzyk - Proboszcz Parafii MBW Fara, ks. Tadeusz Gąsiorowski - Proboszcz Parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Jaśle, Bogdan Rzońca - Poseł do Parlamentu Europejskiego, Alicja Zając - Senator RP, Maria Kurowska - Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Adam Pawluś - Starosta Jasielski, Elwira Musiałowicz -  Czech - Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Henryk Motkowicz - Zastępca Wójta Gminy Jasło, Małgorzata Piątkowska - przedstawiciel Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Andrzej Papciak - Naczelnik Wydziału  Edukacji Starostwa Powiatowego w Jaśle, Maria Lignar - Dyrektor Biura Związku Gmin Dorzecza Wisłoki w Jaśle, ppłk Andrzej Nykiel - Wojskowy Komendant Uzupełnień, Piotr Śmist - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Laboratoryjnych i Geologicznych PETROGEO w Jaśle oraz dyrektorzy szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych z powiatu jasielskiego.

 

IMG_7193
IMG_7193
IMG_7195
IMG_7195
IMG_7196
IMG_7196
IMG_7198
IMG_7198
IMG_7207
IMG_7207
IMG_7208
IMG_7208
IMG_7210
IMG_7210
IMG_7219
IMG_7219
IMG_7224
IMG_7224
IMG_7234
IMG_7234
IMG_7236
IMG_7236
IMG_7240
IMG_7240
IMG_7249
IMG_7249
IMG_7253
IMG_7253
IMG_7254
IMG_7254
IMG_7258
IMG_7258
IMG_7266
IMG_7266
IMG_7285
IMG_7285
IMG_7311
IMG_7311
IMG_7338
IMG_7338
IMG_7352
IMG_7352
IMG_7356
IMG_7356
IMG_7362
IMG_7362

 

W dniu 10 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w odbiorze końcowym wymiany świetlików dachowych na dachu budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Jaśle w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”.

Umowa na wykonanie robot została podpisana 9 lipca br. pomiędzy Powiatem Jasielskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, na czele którego stoi Starosta Jasielski Adam Pawluś, a wykonawcą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe DOM-GAZ Krzysztof Piaszczyk. Roboty budowalne dotyczyły montażu świetlików dachowych, łukowych z przykryciem z płyt z poliwęglanu, w kolorze białym, przeziernym dla światła w sposób zapewniający dostateczne naświetlenie pracowni szkolnych. Świetliki zostały wyposażone w klapy przewietrzające sterowane elektrycznie. Koszt wykonania nowych świetlików wyniósł 374 055, 30 tys. zł.

 

IMG_7188
IMG_7188
IMG_7180
IMG_7180
IMG_7174
IMG_7174
IMG_7176
IMG_7176

 

„Wymiana tych świetlików stanowi część projektu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Jasielskiego”. W przyszłości zostanie wykonana termomodernizacja całego dachu jak i całego budynku Centrum Szkolenia Zawodowego” - Adam Pawluś Starosta Jasielski.