Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych.

Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego