plakat PDDpng

Z okazji zbliżającego się święta Wszystkich Świętych, które obchodzone jest 1 listopada, w dniu 29 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Posłem Markiem Kuchcińskim oraz Posłem Piotrem Babinetzem odwiedzili groby zmarłych posłów w Powiecie Jasielskim.

Jako pierwszy, odwiedzili grób Stanisława Zająca, zmarłego tragicznie w katastrofie lotniczej w Smoleńsku. Polski polityk, adwokat, poseł na Sejm I, IIIV i VI kadencji, od 2008 do 2010 senator VII kadencjiWicemarszałek Sejmu III kadencji, który został pochowany na nowym cmentarzu komunalnym w Jaśle.

Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Posłem Markiem Kuchcińskim oraz Posłem Piotrem Babinetzem odmówili modlitwę, zapalili znicze, a także złożyli kwiaty w hołdzie zmarłemu tragicznie politykowi.

Następnie samorządowcy udali się na cmentarz parafialny w Brzyskach, gdzie wraz z wójtem gminy Brzyska Rafałem Papciakiem, odwiedzili kolejne dwa groby Posłów II RP.

Jednym z nich był grób Jakuba Madeja. Jakub Madej został wybrany do Sejmu Ustawodawczego II RP, gdzie funkcję Posła pełnił w latach 1919-1922 oraz do Sejmu II RP - w latach 1928-1930. Znany był jako działacz lewicowego skrzydła ruchu ludowego.  Jego politycznym patronem i mentorem był Jan Stapiński.

Kolejnym politykiem z Powiatu Jasielskiego był Jan Madejczyk - wieloletni działacz samorządowy i społeczny, zaangażowany w odbudowę niepodległej Polski. Należał do liderów ruchu ludowego. Funkcję posła pełnił w latach 1922-35.

Posłowie oraz slamorządowcy również na grobach posłów w Brzyskach złożyli kwiaty oraz zapalili znicze.

 

IMG_7924
IMG_7924
IMG_7927
IMG_7927
IMG_7942
IMG_7942
IMG_7948
IMG_7948
IMG_7951
IMG_7951

 

Gratulacje-1.png

„W poniedziałek zapadną ważne dla rozwoju powiatu decyzje związane z inwestycjami drogowymi i mostowymi oraz budową strzelnicy w Cieklinie” – mówi starosta jasielski Adam Pawluś.

Na Sesji Rady Powiatu w Jaśle w dniu 14 października br. zapadnie wiele ważnych dla rozwoju Powiatu Jasielskiego decyzji.

Radni procedować będą nad przystąpieniem do realizacji zadań: „Budowa mostu na rzece Jasiołce łączącego osiedla Sobniów i Hankówka w Jaśle” i „Budowa mostu na rzece Ropie w miejscowośći Przysieki” oraz zaciągnięciem zobowiązań finansowych na ich realizację.

Celem tych zadań jest poprawa dostępności komunikacyjnej powiatu wraz z tworzeniem alternatywnych dróg do głównych ciągów komunikacyjnych. W ramach tego zadania planuje się utworzenie nowego odcinka drogi pomiędzy dzielnicami Sobniów i Hankówka (połączenie ulicy Żniwnej z Towarową) poprzez budowę mostu na rzece Jasiołce oraz połączenie drogi powiatowej Nr1861R z drogą Nr1864R w Przysiekach poprzez budowę mostu na rzece Ropie, co umożliwi alternatywny przejazd do DK28 od Biecza, Grudnej Kępskiej, Kunowej, Harklowej, Pustej Woli i Przysiek.

Zabezpieczenie w budżecie kwoty 200 000 zł umożliwi zlecenie wykonania dokumentacji techniczno – projektowych w bieżącym roku z terminem realizacji w roku 2020.

Na poniedziałkowej sesji radni zdecydują również o zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 – 2027 poprzez wprowadzenie zadania „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim” i zabezpieczenie w budżecie na 2020 rok kwoty 300 000 zł (zwiększenie jej do 340 000 zł). Planuje się również zmiany w zadaniach: „Rozbudowa Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Etap I – Oddział Psychiatryczny z Poradniami” (zmniejszenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł i zwiększenie o tę kwotę dotacji w 2022 roku) oraz „Przebudowa Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle” (zwiększenie dotacji w 2020 roku o 1 000 000 zł).

Realizacja tych inwestycji pozwoli na poprawę infrastruktury drogowej, sportowej oraz opieki zdrowotnej w powiecie.