W dniu 14 maja br. w Starostwie Powiatowym w Jaśle odbyło się spotkanie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia z Burmistrzem Miasta Jasła Ryszardem Pabianem. Tematem spotkania były ważne zadania i inwestycje na terenie miasta Jasła.

W spotkaniu, oprócz Starosty i Burmistrza, wzięli udział: Zastępca Burmistrza Elwira Musiałowicz – Czech, Przewodniczący Rady Miasta Jasła Henryk Rak, Wicestarosta Stanisław Pankiewicz, Sekretarz Powiatu Adam Wyżkiewicz oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle Katarzyna Kaszowicz.

Podczas spotkania poruszono sprawę zatrudnienia nauczycieli zwalnianych z likwidowanych gimnazjów w szkołach średnich prowadzonych przez Powiat Jasielski.

Omówiono także kierunki działania, mające na celu zapewnienie odpowiednich warunków dla funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaśle.

Starosta Jasielski, wraz z Katarzyną Kaszowicz, przedstawił propozycję przekazania Miastu Jasłu ulic powiatowych, znajdujących się na terenie miasta (o łącznej długości ok. 2,5 km), w zamian za przejęcie części ulic: Towarowej, Hankówka i Żniwnej oraz stworzenie nowego ciągu komunikacyjnego, tzw. obwodnicy wschodniej, poprzez budowę 0,5 km odcinka drogi i mostu w jej ciągu.

Poruszono również kwestię podjęcia wspólnych działań w celu przedłużenia drogi KG2 do skrzyżowania z projektowaną drogą DK73.

Starosta Jasielski zwrócił się o pomoc utworzeniu większej ilości miejsc parkingowych, dostępnych dla mieszkańców powiatu, w okolicach szpitala. Burmistrz zadeklarował podjęcie działań zmierzających do rozwiązania tego problemu.

P1130100

W piątek, 10 maja, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się spotkanie dotyczące perspektyw rozwoju współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego na terenie powiatu jasielskiego, ze szczególnym uwzględnieniem polsko – słowackiego pogranicza.

Podczas spotkania omówione zostały nowe formy współpracy w ramach Euroregionu Karpackiego, tj. transgraniczny obszar funkcjonalny. Zaprezentowano również najważniejsze planowane inicjatywy terytorialne i międzynarodowe oraz Strategię Nowego Otwarcia Euroregionu wraz z potencjalnymi źródłami finansowania.

Omówiono także proces wdrażania Marki Karpackiej CARPATHIA i temat utworzenia submarki terytorialnej na obszarze powiatów jasielskiego i gorlickiego - Ruthenia. Dyskutowano również o optymalizacji współpracy samorządów członkowskich w ramach struktur Euroregionu.

W spotkaniu, oprócz Dawida Laska – Wiceprezesa Zarządu Euroregionu, uczestniczyli m.in.: Alicja Zając – Senator RP, Wojciech Zając – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego,  Adam Pawluś – Starosta Jasielski, Jan Muzyka – Etatowy Członek Zarządu Powiatu, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Andrzej Stachurski – Wójt Gminy Osiek Jasielski, Jan Czubik – Wójt Gminy Tarnowiec, Elwira Musiałowicz – Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła oraz Fu Zhigang, koordynator Marki CARPATHIA na rynek chiński.

- To była bardzo dobra dyskusja, omówiliśmy możliwości rozwoju turystyki w powiecie jasielskim. Żałuję, że część wójtów nie mogła uczestniczyć w tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań, podczas których określimy kierunki rozwoju turystyki – podsumował spotkanie starosta Adam Pawluś.

P1120819
P1120819
P1120826
P1120826
P1120832
P1120832
P1120839
P1120839
P1120844
P1120844
P1120845
P1120845
P1120869
P1120869
P1120872
P1120872
P1120874
P1120874
P1120881
P1120881
P1120883
P1120883
P1120885
P1120885
P1120888
P1120888
P1120890
P1120890
P1120903
P1120903
P1120914
P1120914

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym programie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2019".

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle (pok. 23), w terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku.

Więcej informacji można uzyskać tutaj. 

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie www.pcprjaslo.info w zakładce Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie zaprasza gminy wiejskie i powiaty z województwa podkarpackiego do uczestnictwa w II Kamieniu Milowym projektu „Liderzy kooperacji”, podczas którego zostanie wdrożony oraz przetestowany Model Kooperacji opracowany w pierwszym etapie projektu. Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo w załącznikach oraz na stronie http://www.rops.rzeszow.pl/a-415--zaproszenie-dla-powiatow-i-gmin-wiejskich-z-wojewodztwa-podkarpackiego-do-udzialu-w-rekrutacji-do-ii-kamienia-milowego-projektu-%E2%80%9Eliderzy-kooperacji%E2%80%9D

Zgłoszenia należy składać do dnia 17.05.2019 r. :

  • za pośrednictwem poczty polskiej/poczty kurierskiej na adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, ul. Hetmańska 9, 35-045 Rzeszów (decyduje data stempla pocztowego) lub
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  (decyduje data wysłania zgłoszenia).

 W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem projektu pod numerem telefonu: (17)  8507928 lub lub (17) 7470638.

Więcej informacji o projekcie pod linkiem: http://www.rops.rzeszow.pl/s-175-o-projekcie

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie

zaproszenie

Podkarpacki Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. został powołany przez Samorząd Województwa Podkarpackiego, aby zwiększyć aktywność podmiotów gospodarczych z Podkarpacia poprzez oferowanie im preferencyjnych pożyczek, faktoringu oraz poręczeń. Prawie dwa lata działalności PFR pomogło stworzyć wartość dodaną  zarówno dla przedsiębiorców, jak i całego ekosystemu gospodarczego województwa podkarpackiego.

PFR został  utworzony w celu prowadzenia działalności obejmującej wspieranie i promowanie rozwoju Województwa Podkarpackiego poprzez wprowadzenie na rynek regionalny instrumentów finansowych skierowanych na realizację celów polityki rozwoju Województwa, w tym na kreowaniu aktywności podmiotów gospodarczych. Spółka, w głównej mierze jako fundusz pożyczkowy, udziela pożyczek dla firm z sektora MŚP, ale również dysponuje innymi instrumentami takimi jak faktoring, czy poręczenia.  Oferowane przez Fundusz finansowanie ma pomóc firmom w uzyskaniu dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania ich działalności gospodarczej oraz, co istotne, jest dostępny dla całego obszaru województwa podkarpackiego.

Podkarpacki Fundusz Rozwoju, dla którego ważny jest ciągły rozwój Podkarpacia, nie ma wątpliwości, iż podjęte wspólne działania skierowane na wsparcie MŚP przyczynią się do wzrostu przedsiębiorczości na terenie powiatu, równocześnie przyniesie to wiele korzyści ekosystemowi gospodarczemu w województwie podkarpackim. 

 

www.pfr-podkarpackie.pl 

Podkarpacki Fundusz Rozwoju  Sp. z o.o.

hetmańska 4, 35-045 Rzeszów

Tel.17 786 35 49, fax 17 784 40 16

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pobrane