W poniedziałek, 27 listopada br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch wręczył Stanisławowi Zającowi, członkowi Zarządu Powiatu w Jaśle, Srebrny Krzyż Zasługi, za wkład w działalność na rzecz społeczności lokalnej.

Zgromadzeni podczas uroczystego wręczenia na sali goście: Alicja Zając - Senator RP, Bogdan Rzońca - Poseł na Sejm RP, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Jaśle na czele ze Starostą Adamem Pawlusiem oraz przedstawiciele jasielskiej Solidarności, zgodnie podkreślali ogromny wkład Stanisława Zająca w pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz zaangażowanie w przywrócenie dawnej świetności kolei w powiecie jasielskim.

Stanisław Zając nie ukrywał wzruszenia, że jego wieloletnia działalność na rzecz lokalnej społeczności, tak w Radzie Miasta Jasła,  jak i obecnie w  radzie Powiatu Jasielskiego, została doceniona. Podkreślał, że w dalszym ciągu zamierza podejmować działania związane z przywróceniem ruchu kolejowego, a także modernizacją i budową nowych linii kolejowych w regionie.

Uroczystość stała się  okazją do przypomnienia dziejów kolei w naszym regionie. Anita Ernat- Świetlicka, nauczycielka z Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle, zaprezentowała referat pn. „Historia węzła kolejowego w Jaśle”, połączony z pokazem slajdów (streszczenie referatu – tutaj ). Podczas dyskusji, która wywiązała się po jego wygłoszeniu, zgromadzeni samorządowcy podkreślali, jak ważne jest, aby rozwój kolei ponownie stał się priorytetem w dziedzinie transportu. Poseł Bogdan Rzońca przekonywał, że obecna sytuacja wynika z wieloletnich zaniedbań, które są trudne do nadrobienia.  Na szczęście obecny rząd podejmuje starania, aby ponownie przywrócić świetność i konkurencyjność, wobec innych środków transportu, kolejom polskim.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. przyznał Stanisławowi Zającowi Srebrny Krzyż Zasługi, za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Inicjatorem wystąpienia do Prezydenta o przyznanie Stanisławowi Zającowi odznaczenia był Poseł Bogdan Rzońca.

 

 

IMG_9534
IMG_9534
IMG_9536
IMG_9536
IMG_9537
IMG_9537
IMG_9539
IMG_9539
IMG_9541
IMG_9541
IMG_9550
IMG_9550
IMG_9552
IMG_9552
IMG_9563
IMG_9563
IMG_9565
IMG_9565
IMG_9566
IMG_9566
IMG_9571
IMG_9571
IMG_9574
IMG_9574
IMG_9580
IMG_9580
IMG_9584
IMG_9584
IMG_9589
IMG_9589
IMG_9598
IMG_9598
IMG_9610
IMG_9610