W dniu 6 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się otwarte spotkanie z Posłem Arkadiuszem Mularczykiem – Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej. Do spotkania z mieszkańcami Jasła i Powiatu Jasielskiego  doszło z inicjatywy Bogdana Rzońcy, Posła RP.

Zebranych na sali gości i dziennikarzy powitał Wicestarosta Jasielski Tadeusz Gorgosz. Przypomniał, że miasto Jasło było tym, którego zniszczenia w czasie II wojny światowej wyniosły prawie 97% i to nie na skutek działań wojennych lecz celowego zniszczenia przez żołnierzy niemieckich. Podkreślił, że konferencja jest doskonałą okazją aby o tym przypomnieć oraz podjąć działania by krzywdy, jakich doświadczyli wówczas ludzie i straty jakie poniosło państwo, doczekały się zadośćuczynienia.

Poseł Arkadiusz Mularczyk wyjaśnił, że sprawa reparacji wojennych od Niemiec dla Polski przez całe dziesięciolecia była celowo pomijana. Dlatego tak ważne jest, aby przypominać, że Niemcy rozliczyły się z wieloma krajami, a nie rozliczyły się z Polską. Celem działania Zespołu jest dokonanie analizy oraz zgromadzenie dokumentacji, która może stanowić podstawę dochodzenia odszkodowań oraz oszacowanie wysokości poniesionych strat przez stronę polską. Podkreślił, że niezbędne jest gromadzenie tego typu materiałów na poziomie lokalnym, zwłaszcza jeżeli dotyczy to miast, które ucierpiały tak bardzo jak Jasło.

Poseł Bogdan Rzońca, zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia interdyscyplinarnego zespołu, który zająłby się gromadzeniem dokumentacji, która pozwoli na oszacowanie strat jakie poniosło miasto Jasło oraz cały Powiat Jasielski w czasie II wojny światowej.

Kazimierz Poniatowski, członek Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle, przypomniał, że coraz mniej jest świadków tamtych tragicznych wydarzeń. Ich wspomnienia powinny zostać zebrane i przechowane dla kolejnych pokoleń. Do jego słów odniósł się Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle Mariusz Świątek, który zapewnił, że takie działania zostały podjęte przez muzeum już kilka lat temu. Zgłaszają się do niego osoby, które opowiadają o tym, czego doświadczyły w czasie okupacji niemieckiej, przynoszą pamiątki, zdjęcia. Muzeum dysponuje środkami i sprzętem umożliwiającym nagrywanie i zabezpieczanie ich wspomnień, które stanowią bezcenną spuściznę dla przyszłych pokoleń.

 

IMG_2973
IMG_2973
IMG_2998
IMG_2998
IMG_2982
IMG_2982
IMG_3020
IMG_3020
IMG_3026
IMG_3026
IMG_3040
IMG_3040
IMG_2964
IMG_2964
IMG_3053
IMG_3053
IMG_3070
IMG_3070