W dniu 2 marca br.  miały miejsce jasielskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Oddano hołd tym, którzy za walkę o wolną i niepodległą Polskę przez reżim komunistyczny mieli zostać skazani na śmierć, niesławę i zapomnienie.

„My, Polacy, przechowaliśmy jednak wiedzę o tym, kto w naszych dziejach najnowszych zasłużył na chwałę, a kto na potępienie, kto był patriotą wiernym Ojczyźnie, a kto się jej sprzeniewierzył. A kiedy ponownie odzyskaliśmy wolność, pamięć i prawda – ocalone w rodzinach i środowiskach kombatanckich – stały się własnością całego narodu. Dziś znów, tak jak w latach międzywojnia, bohaterowie wojny 1920 roku mają swoje pomniki i poczesne miejsce w historii ojczystej. I także ich następcy – niezłomni żołnierze antykomunistycznego powstania – mają dziś swoje miejsce w Panteonie obrońców niepodległej Rzeczpospolitej.” - przypomniał Prezydent RP Andrzej Duda w liście skierowanym do uczestników tegorocznych obchodów.

Obchody w dniu dzisiejszym rozpoczęły się od złożenia kwiatów i zapalenia zniczy na grobie Władysława Rosoła, pseudonim „Moryc”, na Starym Cmentarzu w Jaśle.

Główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Żołnierzy Niezłomnym przy ZS Nr 4, gdzie wysłuchano hymnu państwowego oraz apelu pamięci poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych. Starosta Jasielski Adam Pawluś powitał wszystkich przybyłych, a w szczególności: Alicję Zając – Senator RP, Jerzego Borcza – Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Ryszarda Pabiana – Burmistrza Miasta Jasła, Henryka Raka – Przewodniczącego Rady Miasta Jasła, Bogdana Kręcisza – Wójta Gminy Skołyszyn, Wojciecha Piękosia – Wójta Gminy Jasło, kombatantów, harcerzy, komendantów powiatowych służb mundurowych, przedstawicieli Stowarzyszenia „Solidarni” w Jaśle, dyrektorów jasielskich zakładów pracy i instytucji, jednostek organizacyjnych powiatu, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, poczty sztandarowe, uczniów klas mundurowych z  Zespołu Szkół w Trzcinicy oraz młodzież. Szczególne podziękowania za przybycie na uroczystość starosta przekazał  rodzinom Żołnierzy Wyklętych.

Starosta odczytał list Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart. W swoim przemówieniu przybliżył zgromadzonym sylwetkę Władysława Rosoła, jednego z wielu żołnierzy niezłomnych, którzy walczyli na terenie powiatu jasielskiego z reżimem komunistycznym.

Po złożeniu kwiatów pod Pomnikiem zgromadzeni udali się do auli Zespołu Szkół Nr 4. Po odczytaniu listu skierowanego do uczestników przez Marię Kurowską - Posła na Sejm, głos zabrała rodzina Władysława Rosoła. W wzruszających słowach opowiedzieli przekazywaną w rodzinie historię działalności konspiracyjnej i okrutnej  śmierci tego żołnierza wyklętego ale nigdy niezapomnianego. Następnie uczniowie szkoły zaprezentowali bardzo nastrojowy program słowno-muzyczny. Podsumowaniem uroczystości był wykład dr Pawła Furmana – przedstawiciela Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Rzeszowie.

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 4 Robert Niemiec podziękował przybyłym za wzięcie udziału w tej uroczystości, przypominając, że w ten sposób nie tylko utrwala się pamięć o bohaterach powstania antykomunistycznego, ale przywraca się im należną chwałę.

Ostatnim punktem obchodów był różaniec oraz Msza Święta w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w kościele Farnym.

 

1
1
IMG_9376
IMG_9376
IMG_9381
IMG_9381
IMG_9383
IMG_9383
IMG_9389
IMG_9389
IMG_9394
IMG_9394
IMG_9398
IMG_9398
IMG_9403
IMG_9403
IMG_9414
IMG_9414
IMG_9422
IMG_9422
IMG_9426
IMG_9426
IMG_9430
IMG_9430
IMG_9435
IMG_9435
IMG_9445
IMG_9445
IMG_9455
IMG_9455
IMG_9458
IMG_9458
IMG_9460
IMG_9460
IMG_9464
IMG_9464
IMG_9468
IMG_9468
IMG_9471
IMG_9471
IMG_9472
IMG_9472
IMG_9475
IMG_9475
IMG_9477
IMG_9477
IMG_9479
IMG_9479
IMG_9481
IMG_9481
IMG_9486
IMG_9486
IMG_9487
IMG_9487
IMG_9491
IMG_9491
IMG_9494
IMG_9494
IMG_9496
IMG_9496
IMG_9500
IMG_9500
IMG_9503
IMG_9503
IMG_9506
IMG_9506
IMG_9507
IMG_9507
IMG_9509
IMG_9509
IMG_9510
IMG_9510
IMG_9514
IMG_9514
IMG_9519
IMG_9519
IMG_9525
IMG_9525
IMG_9528
IMG_9528
IMG_9534
IMG_9534
IMG_9536
IMG_9536
IMG_9539
IMG_9539
IMG_9546
IMG_9546
IMG_9552
IMG_9552
P1020644
P1020644
P1020651
P1020651
P1020652
P1020652
P1020655
P1020655

 

27 stycznia w auli PWSZ w Krośnie odbyło się podsumowanie  Konkursu  Historyczno-Literackiego „Żyliśmy tu razem - śladami podkarpackich Żydów”, zorganizowanego w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu na Podkarpaciu  przez PCEN, Oddział w Krośnie i Urząd Miasta Krosno.

Uczennice z Liceum w Kołaczycach  zostały laureatkami  Konkursu: Wiktoria Biernacka  zajęła I miejsce a  Angelika Urban III miejsce, a ich prace, zainspirowane historią kołaczyckich Żydów,  zostały wydane w okolicznościowej antologii.  Podczas uroczystości z prelekcją na temat „Dziejów krośnieńskich Żydów” wystąpiła dr Ewa Bereś, a Pan Łukasz Stachurski przedstawił subiektywną  opowieść o historii pamiętnika pisanego  przez  żydowskiego chłopca Paula . Paul  przez dwa lata pobytu w Rymanowie, opisywał to, co go otaczało, mówił  o dziecięcych zabawach, nauce, zainteresowaniach, ale także o strachu i śmierci. Jego pamiętnik to dziecięcy testament, przestroga na przyszłość.

LO Kołaczycke

 

83336715_218919125801931_2284623319560880128_n
83336715_218919125801931_2284623319560880128_n
83697578_835394160247287_4162317527415783424_n
83697578_835394160247287_4162317527415783424_n
84981003_206045310570127_5161573829545295872_n
84981003_206045310570127_5161573829545295872_n

 

Zapraszamy dzieci wraz z rodzinami na wspaniałe przedstawienie kukiełkowe Teatru Nemno pod tytułem "Czerwony Kapturek".
Spektakl odbędzie się 13.01.2020 r. o godzinie 17:00, w sali widowiskowej Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle.
Wstęp 8 zł, bilet do nabycia na portierni MDK.

MDK w Jaśle

plakat czerwony kapturek 1 1

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
aby ten szczególny czas był okazją
 do wspólnych spotkań w gronie najbliższej rodziny.
Niech ciepło Betlejemskiej Gwiazdy
 wprowadzi do Waszych serc i domów
 nową wiarę, nadzieję i miłość.

Nadchodzący Nowy Rok 2020
 niech stanie się czasem radości
 oraz spełnienia marzeń i nadziei.

 

 

                                                                 Przewodniczący Rady                                                                                  Starosta Jasielski

                                                                  Robert Snoch                                                                                                      Adam Pawluś

W piątek, 13 grudnia, obchodzony był Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Powiat Jasielski również uczcił to, jakże dramatyczne wydarzenie w powojennej historii Polski. W 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego uczniowie Zespołu Szkół Budowlanych w Jaśle zorganizowali konferencję poświęconą pamięci tych, którzy ponieśli śmierć albo byli prześladowani w tamtym okresie. Wieczorem w Kościele pw. św. Stanisława BM w Jaśle odprawiono Mszę Świętą w intencji ofiar stanu wojennego, po której złożono kwiaty pod tablicą poświęconą  bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Powiatowe obchody 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowane zostały w Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle.

Główna część uroczystości odbyła się w auli tejże szkoły. Obchody rozpoczął Starosta Jasielski Adam Pawluś, który przypominał wydarzenia sprzed 38 lat  – 13 grudnia 1981 r. to była niedziela. Tego dnia spadł śnieg. Było mroźno. Dzisiaj obchodzimy 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Jest to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeń w powojennej historii Polski. Stan wojenny w świetle obowiązującego wówczas prawa, był aktem bezprawnym. Dzisiaj wiemy, że dekret został wydrukowany w Związku Radzieckim. Był to zamach stanu. Militaryzacja objęła większość instytucji publicznych. (…) Już w pierwszych dniach stanu wojennego internowano trzy i pół tysiąca osób. Finalnie liczba ta wyniosła ponad dziesięć tysięcy. Oprócz internowanych byli również skazani na pobyt w więzieniach. Dla wielu sytuacja ta była bardzo trudna. Często rodziny nie wiedziały nawet, gdzie zatrzymani się znajdują. Było to trudne z punktu widzenia psychiki, zarówno dla internowanych i osadzonych, jak też ich rodzin. Moje więzienie było prawie na granicy z dzisiejszą Ukrainą. Była to ulica Nowa w Hrubieszowie, tuż przy „szerokim” torze. Nie raz szef ochrony więzienia zadawał nam pytanie, czy wiemy, dokąd te tory prowadzą. Odpowiadaliśmy, że nie wiemy. Wówczas z satysfakcją odpowiadał sam sobie, że prowadzą na Syberię – mówił do zgromadzonych Starosta.

Następnie młodzież z „Budowlanki” zaprezentowała montaż słowno – muzyczny, nawiązujący do tamtych wydarzeń. Uczniowie w strojach z lat 80-tych, z okrzykiem: „Solidarność” i transparentami z wymownymi hasłami: ”Solidarność” i  „Można wybaczyć, lecz nigdy zapomnieć”, weszli do auli. Za nimi wmaszerowali inni uczniowie, przebrani za funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej i członków ORMO. Wywiązała się między nimi symboliczna walka.

Recytowane przez młodzież wiersze i śpiewane piosenki wywarły olbrzymie wrażenie na zgromadzonych w auli osobach. Ci, którzy pamiętają tamte wydarzenia, nie potrafili ukryć wzruszenia. Nikogo nie trzeba było namawiać do wspólnego śpiewu piosenek bardów Solidarności - Jacka Kaczmarskiego oraz Przemysława Gintrowskiego.

Po części artystycznej głos zabrali działacze jasielskiej „Solidarności” z tamtych lat. Pan Kazimierz Rozembaiger podzielił się ze zgromadzonymi wspomnieniami z 13 grudnia 1981 roku. Z kolei Pan Jan Hap, współtwórca strajku w jasielskiej hucie, w krótkim wystąpieniu opowiedział o zorganizowanym w dzień wprowadzenia stanu wojennego strajku w Hucie Szkła w Jaśle oraz o dramatycznych chwilach z jego internowania.

Na korytarzu przygotowano wystawę tematyczną, w której znalazły się archiwalne zdjęcia, przedruki prasy codziennej, ulotki kolportażowe, a nawet maszyna do ich wytwarzania.

Jedną z sal lekcyjnych przekształcono na pokój rodem z czasów PRL. Znalazło się w niej mnóstwo przedmiotów, dzięki którym można było odbyć swego rodzaju podróż do przeszłości. Przy stole, zastawionym smakołykami z „tamtych czasów”, zasiedli wystylizowani uczniowie, odgrywając scenkę z uroczystości rodzinnej.

Ostatnim punktem tegorocznych uroczystości była Msza Święta w Kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Po jej zakończeniu uczestnicy, wraz z pocztami sztandarowymi, przeszli pod tablicę poświęconą  bł. księdzu Jerzemu Popiełuszce.

Pod tablicą, przy której wartę honorową zaciągnęli uczniowie klasy mundurowej Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach, przedstawiciele parlamentarzystów, samorządu powiatu i miasta, przedstawiciele Solidarności, szkół i instytucji z terenu powiatu jasielskiego złożyli kwiaty.

Następnie pan Jan Hap wystąpił z apelem w obronie prawdy o ludziach „Solidarności” i wartości chrześcijańskich. Na zakończenie zabrzmiała kultowa pieśń "Ojczyzno ma ...".

 

P118000
P118000
P1180938
P1180938
P1180965
P1180965
P1180979
P1180979
P1180992
P1180992
P1190005
P1190005
P1190015
P1190015
P1190022
P1190022
P1190025
P1190025
P1190031
P1190031
P1190037
P1190037
P1190044
P1190044
P1190050
P1190050
P1190064
P1190064
P1190100
P1190100
P1190112
P1190112
P1190137
P1190137
P1190164
P1190164
P1190190
P1190190
P1190202
P1190202
P1190278
P1190278
P1190318
P1190318
P1190355
P1190355
P1190373
P1190373
P1190382
P1190382
P1190394
P1190394
P1190406
P1190406
P1190416
P1190416
P1190435
P1190435
P1190466
P1190466
P1190471
P1190471
P1190479
P1190479
P1190485
P1190485
P1190498
P1190498
P1190508
P1190508
P1190511
P1190511
P1190513
P1190513
P1190520
P1190520