Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz § 7 Statutu Powiatu Jasielskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/22/03 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Jasielskiego (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 37, poz. 724) w oparciu o wyniki tajnego głosowania, Rada Powiatu w Jaśle stwierdza co następuje:

§ 1

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Jaśle zostali wybrani Radni:
1. Anna Nigborowicz
2. Józef Rosół

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr I/4/2018pdf169.69 KBPaweł Szot
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został wytworzony.
Dodane załączniki
piątek, 30, listopad 2018 08:09 Paweł Szot