Podstawa prawna

-  ustawa z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

-  rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Wymagane dokumenty

- wniosek;

Formularz/wnioski do pobrania

Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID - geodeta.
Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID - rzeczoznawca.
Wniosek o założenie konta w serwisie webEWID - komornik.

Opłaty

Brak.

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie sprawy

Wydział Geodezji Katastru i Nieruchomości, Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Jaśle ul. Rynek 18, pokój nr 30 tel. (13) 448 64 72 lub (13) 448 34 10 wew. 201.

Miejsce składania dokumentów

- osobiście w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle;

- pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Jaśle ul. Rynek 18 38-200 Jasło;

- poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Jaśle ePUAP.

Termin załatwienia sprawy

Sprawa załatwiana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W związku ze złożeniem przez Państwa wniosku o założenie konta w serwisie e-usług publicznych
w celu pozyskania danych PZGiK
konieczne jest przetwarzanie Państwa danych osobowych jako użytkowników kont oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (zgłaszających prace geodezyjne, rzeczoznawców majątkowych, komorników).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Jasielski ul. Rynek 18, 38-200 Jasło.

W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:  Starostwo Powiatowe w Jaśle,  ul. Rynek 18,
38-200 Jasło, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne ze względu na obowiązek ciążący na Administratorze, który wynika z:

-  ustawy z dnia 17 maja 1989r. prawo geodezyjne i kartograficzne;

-  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby, których dane dotyczą oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, z którymi zawarto umowy gwarantujące bezpieczeństwo Państwa danych.

Dane będą przechowywane przez okres 2 lat od usunięcia konta, z wyłączeniem imienia i nazwiska oraz loginu i dat nadania uprawnień, które nie będą usuwane jako część rejestru upoważnień.

Posiadają Państwo następujące prawa:

- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – na podstawie art. 15 RODO,

- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych – na podstawie art. 16 RODO,

- prawo żądania usunięcia danych osobowych – na podstawie art. 17 RODO,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych – na podstawie art. 18 RODO,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wniosku (uzyskania dostępu do systemu).

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Powiatu Jasielskiego: www.powiat.jaslo.pl,
w zakładce: „Starostwo Powiatowe” --> „Ochrona danych osobowych”.

Informacje dodatkowe

System PZGIK - SERWIS webEWID dostępny jest pod adresem: jasielski.webewid.pl.
Jest to aplikacja internetowa korzystająca z serwera mapowego oraz przestrzennej bazy danych pozwalająca na publikację danych geometrycznych (przestrzennych) wraz z ich atrybutami opisowymi w przeglądarce internetowej bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek i apletów.