learn 1996845 1920 1920x1080 1

Fot. www.pixabay.com

Od 15 czerwca 2020 r. trwa nabór do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim, który odbywa się poprzez system vEdukacja Nabór, za pośrednictwem strony: https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat, gdzie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące procesu rekrutacji, w tym oferta szkół i terminy naboru. Warto zapoznać się również z dostępnym w zakładce Pliki do pobrania Podręcznikiem dla kandydata SP (2020).

Najważniejsze terminy, obowiązujące przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok 2020/2021:
15.06.-10.07.2020 r. - wybór preferencji przez kandydatów, złożenie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej,
31.07.-04.08.2020 r. do godz. 15.00 - ewentualna zmiana preferencji kandydatów,
12.08.2020 r. - publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia,
13.08.-18.08.2020 r. - potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego,
19.08.2020 r. - publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

O czym należy pamiętać?
1. Można kandydować do trzech szkół.
2. W każdej z wybranych szkół można wybrać dowolną liczbę oddziałów.
3. Im więcej klas zostanie wskazanych we wniosku, tym bardziej wzrastają szanse dostania się do jednej z nich.
4. Wypełniony wniosek należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza.
5. Bardzo ważna jest kolejność wpisywania we wniosku poszczególnych klas – na pierwszym miejscu musi znaleźć się klasa, do której uczeń chce się najbardziej dostać.

W dniu 17 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się wręczenie nagród dla zasłużonych nauczycieli, którzy odchodzą na emeryturę.

Nagroda Zarządu Powiatu w Jaśle przyznawana jest nauczycielom, którzy w sposób szczególny angażują się w swoją pracę dydaktyczno – wychowawczą, która przynosi pozytywne efekty widoczne zarówno w wychowaniu młodzieży jak i osiąganiu przez młodzież wybitnych osiągnięć w nauce, jak i różnych olimpiadach oraz konkursach.

Zgodnie z uchwałą, Zarząd Powiatu w Jaśle przyznał nagrody odchodzącym na emeryturę nauczycielom:

- Pani Ewa Rączka – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

- Pani Halina Kędzior – Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

- Pani Małgorzata Paluch – Zespół Szkół Nr 3 w Jaśle

- Pani Renata Siepietowska – Zespół Szkół Nr 4 w Jaśle

Nagrody wręczał Starosta Jasielski Adam Pawluś, który z okazji przejścia na emeryturę złożył serdeczne gratulacje i wyrazy uznania za długoletnią pracę, znaczący dorobek, interesujące inicjatywy oraz włożony trud w wykonywanie swojego zawodu

P1210207
P1210207
P1210142
P1210142
P1210146
P1210146
P1210156
P1210156
P1210178
P1210178
P1210180
P1210180
P1210182
P1210182
P1210185
P1210185

.

 

Drodzy Absolwenci Szkół Podstawowych!

Przed Wami wybór szkoły, który będzie miał kluczowy wpływ na Waszą przyszłość. Po skrupulatnej analizie rynku pracy oraz odpowiadając na Wasze oczekiwania Powiat Jasielski przygotował szeroką ofertę edukacyjną. Nasze szkoły oferują bardzo dobrze wyposażone pracownie i  laboratoria oraz najwyższy poziom kształcenia dzięki doskonałej kadrze. Każda z naszych szkół pozwoli Wam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zdobycia wymarzonego zawodu lub studiowania na wybranym kierunku.

Dziś mogę powiedzieć jedno, czekamy na Was z otwartymi ramionami w  progach naszych szkół, w których przygotowaliśmy 1036 miejsc w  35 oddziałach.

Zachęcam Was do wyboru atrakcyjnych kierunków kształcenia w  4 liceach, 5  technikach oraz 4 szkołach branżowych I stopnia.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Jasielskim prowadzona jest przy wsparciu systemu elektronicznego. Serwis internetowy https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/ dostarczy Wam informacji o  wszystkich szkołach ponadpodstawowych w powiecie, o kryteriach i sposobie punktacji, a także pozwoli na elektroniczne wypełnienie podania do szkoły. Każdy kandydat może dokonać wyboru trzech szkół, a w obrębie tych trzech szkół może wybrać dowolną liczbę oddziałów. 

Jestem przekonany, że Wasze wybory okażą się trafne i szczęśliwe, a  system naboru zaoszczędzi Wam niepotrzebnego stresu. Pomocną może być dla Was prezentacja systemu elektronicznej rekrutacji do szkół zamieszczona na poniższej platformie internetowej: 

 

 

Starosta Jasielski

  Adam Pawluś

 

Edukacja AP 1

 

Trwają matury. W tym roku wyjątkowo, ze względu na wirus Covid-19, nie odbywały się w maju, ale w czerwcu. W szkołach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Jasielski, do egzaminu dojrzałości przystąpiło 764 uczniów. Naukę zakończyło 844 absolwentów.

Szczegóły dotyczące liczby absolwentów i osób przystępujących do matury w 2020 roku, w poszczególnych szkołach w Powiecie Jasielskim obrazuje poniższa tabelka.

Lp.

Szkoła

Typ szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów

1.

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Liceum

174

174

2.

II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle

Liceum

139

139

3.

Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

Liceum

66

69

4.

Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Liceum

32

32

Technikum

115

117

5.

Zespół Szkół nr 3 w Jaśle

Technikum

77

98

6.

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

Technikum

30

50

7.

Zespół Szkół Technicznych w Jaśle

Technikum

91

116

8.

Zespół Szkół Budowlanych w Jaśle

Technikum

40

49

 

Liceum

411

414

Technikum

353

430

Razem

764

844

Lp.

Szkoła

Typ szkoły

Liczba przystępujących do matury

Liczba absolwentów

1.

Zespół Szkół w Trzcinicy im. prof. Teodora Marchlewskiego

Liceum

7

11

Technikum

22

35

2.

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie

Liceum

10

20

 

Liceum

17

31

Technikum

22

35

Razem

39

66

- Wszystkim maturzystom, w tym trudnym czasie pandemii życzę tradycyjnego „połamania pióra”, ich rodzicom wiele satysfakcji z osiągnięć dzieci, które dzięki Państwa wsparciu mogą realizować swoje marzenia – pisał w liście skierowanym do maturzystów Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Wszystkim uczniom gratulujemy wyników w nauce, a absolwentom życzymy kontynuowania nauki na wybranym kierunku studiów lub podjęcia pracy w wymarzonym zawodzie.

 

DSC00000
DSC00000
DSC00007
DSC00007
DSC00015
DSC00015
DSC00021
DSC00021
DSC00023 (2)
DSC00023 (2)
DSC00024 (2)
DSC00024 (2)
DSC00028 (2)
DSC00028 (2)
DSC00029 (2)
DSC00029 (2)
DSC00007x
DSC00007x