W związku z realizacja zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1860R Trzcinica - Jareniówka - I etap" wykonawca robót firma Strabag SP. z o.o. informuje o wyłączeniu z ruchu kołowego w dniach od 17.09.2018 (poniedziałek) do 19.09.2018 (środa) włącznie, odcinka drogi powiatowej Nr 1860R od drogi gminnej 113311R (150 m przed Domem Ludowym w Trzcinicy) do drogi gminnej 113338R w miejscowości Jareniówka. Długość wyłączonego odcinka będzie wynosić łącznie 1385 metrów bieżących. Odcinek zostanie wyłączony z ruchu na potrzeby wykonania wierzchniej warsty ścieralnej drogi.