Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zaprasza 20 listopada br. o godz.13:00 do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle, na konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 29 października przyjął projekt Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego www.podkarpackie.pl

W terminie od 31 października do 4 grudnia br. uwagi i wnioski do dokumentu można składać za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Samorządu Województwa Podkarpackiego w zakładce Strategia województwa. Uwagi i wnioski można także składać pisemnie, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Rozwoju Regionalnego, al. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów z dopiskiem „Konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa – Podkarpackie 2030″, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście, w Oddziale programowania strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Ł. Cieplińskiego 4, pok. 343A, w godzinach 7.30 – 15.30 oraz w trakcie konferencji konsultacyjnych.

W dniu 20 listopada takie spotkanie odbędzie się w Jaśle w sali narad Starostwa Powiatowego, pokój 339, o godz. 13:00.

Zapraszamy do udziału!

herb4.png

Most w Dobrucowej zrealizowany został w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Potok w km 1+649 – 1+809 w tym mostu w km 1+699 przez Jasiołkę w miejscowości Dobrucowa”.

Inwestycja w głównej mierze związana była z przebudową istniejącego mostu celem uzyskania normatywnego obiektu. Przebudowa objęła także korektę drogi w obrębie dojazdów do mostu oraz umocnienie koryta rzeki.

Wszystkie prace związane z budową mostu zostały już zakończone. Obecnie trwa porządkowanie terenu. W przyszłym tygodniu przewidziany jest odbiór końcowy inwestycji.

Uroczyste otwarcie i poświęcenie mostu na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa odbędzie się  9 listopada 2019 r.(sobota) o godzinie 10:30.

Starosta Jasielski Adam Pawluś serdecznie zaprasza na tę uroczystość mieszkańców gminy Tarnowiec i  miejscowości Szebnie.

Zdjęcia udostępnił generalny wykonawca Firma "Wolmost" Sp. z o.o.

 

dobrucowa-001
dobrucowa-001
dobrucowa-002
dobrucowa-002
dobrucowa-003
dobrucowa-003
dobrucowa-004
dobrucowa-004
dobrucowa-005
dobrucowa-005
dobrucowa-006
dobrucowa-006
dobrucowa-007
dobrucowa-007
dobrucowa-008
dobrucowa-008
dobrucowa-009
dobrucowa-009
dobrucowa-010
dobrucowa-010
dobrucowa-011
dobrucowa-011
dobrucowa-012
dobrucowa-012
dobrucowa-013
dobrucowa-013
dobrucowa-014
dobrucowa-014
dobrucowa-015
dobrucowa-015
dobrucowa-016
dobrucowa-016
dobrucowa-017
dobrucowa-017
dobrucowa-018
dobrucowa-018
dobrucowa-019
dobrucowa-019
dobrucowa-020
dobrucowa-020

 

W dniu 1 października br. Starosta Jasielski Adam Pawluś wziął udział w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, które odbyło się w Rzeszowie.

Przygotowany projekt PPSS powstał w ramach projektu „Opracowanie planów przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy” realizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jego celem jest m.in.: wskazanie i zhierarchizowanie obszarów zagrożonych suszą, stworzenie propozycji zwiększenia ilości zasobów dyspozycyjnych wód oraz opracowanie katalogu działań minimalizujących skutki suszy.

W części spotkania dotyczącej propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, Pani Małgorzata Wajda - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, przedstawiła koncepcję budowy zbiornika retencyjnego Kąty-Myscowa. Zadanie znajduję się na liście inwestycji z „Programu Planowanych Inwestycji PGW WP na lata 2021-2027 z perspektywą do 2030 r.”, pod pozycją nr 44.

1 (1)
1 (1)
1 (2)
1 (2)
1 (3)
1 (3)

 

W dniu 30 września 2019 r. podpisano umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1835R Kołaczyce – Brzyska – Brzyska przez wieś w km 1+800 – 2+685”. Inwestycja ta zostanie zrealizowana do 15 listopada 2019 r.

Roboty obejmą kompleksową przebudowę drogi, tj. położenie nowej nawierzchni, budowę chodnika, przebudowę zjazdów, przebudowę przepustów oraz budowę nowego systemu odwodnienia.

Inwestorem jest Powiat Jasielski, a wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych w Jaśle.

Wartość inwestycji opiewa na kwotę 1 658 638 zł.

 

kłodawa1.jpeg

Starosta Jasielski Adam Pawluś podkreślił, że budowa tej drogi poprawi bezpieczeństwo użytkowników,  a zwłaszcza pieszych, ułatwi też przejazd dla autobusów.

Bez nazwy.jpg

 

 

W dniu dzisiejszym tj. 23 września br. doszło do podpisania umowy darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Cieklin o łącznej powierzchni 1,1640 ha. Nieruchomości te zostaną przeznaczone pod realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa strzelnicy w powiecie jasielskim”.

Na przekazanym terenie planowane jest zrealizowanie strzelnicy-wojskowej,  6 stanowiskowej, o długości strzelania 100 m. Strzelnica zostanie zabezpieczonej obwałowaniem ziemnym bocznym i kulochwytem głównym. Przy planowanym obiekcie powstanie infrastruktura towarzysząca tj. droga dojazdowa, parking, ogrodzenie, oświetlenie, wiata dla oczekujących na oddanie strzałów oraz kontenery magazynowe na sprzęt. Należy podkreślić, że naturalne ukształtowanie terenu sprzyja realizacji tej inwestycji.

Starosta Jasielski Adam Pawluś, złożył serdeczne podziękowania darczyńcy Księdzu Prałatowi Franciszkowi Motyce za bezpłatne przekazanie powyższych nieruchomości.

IMG_20190923_083726
IMG_20190923_083726