logotypy

Nazwa projektu: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj

Nazwa programu lub funduszu: Fundusz Dróg Samorządowych

Wartość dofinansowana: 1 049 157,00 zł

Całkowity koszt inwestycji: 1 498 797,03 zł

Krótki opis projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104 wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj oraz przebudowa drogi 1905R w km 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica