Tytuł Wytworzony Odsłony
Uchwała Nr XXIV/183/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie jasielskim na lata 2015 - 2017" 17-Maj-2016 Odsłon: 400
Uchwała Nr XXIV/182/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji "Powiatowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2016" 17-Maj-2016 Odsłon: 433
Uchwała Nr XXIV/181/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu pn. "Powiat Jasielski dla rodzin wielodzietnych" 17-Maj-2016 Odsłon: 402
Uchwała Nr XXIV/180/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebności przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Jasielskiego położonej w miejscowości Nowy Żmigród 17-Maj-2016 Odsłon: 397
Uchwała Nr XXIV/179/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Jasielskiego prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Radość, gmina Dębowiec 17-Maj-2016 Odsłon: 410
Uchwała Nr XXIV/178/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie - Tarnowiec - Jedlicze polegającą na budowie chodnika i odwod 17-Maj-2016 Odsłon: 396
Uchwała Nr XXIV/177/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Budowa chodnika i utwardzenie pobocza drogi powiatowej Nr 1892R Tarnowiec - Wrocanka - Piotró 17-Maj-2016 Odsłon: 391
Uchwała Nr XXIV/176/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa w miejscowości 17-Maj-2016 Odsłon: 380
Uchwała Nr XXIV/175/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica - Gliniczek - Sądkowa - Dobrucowa i Nr 1890R Glin 17-Maj-2016 Odsłon: 390
Uchwała Nr XXIV/174/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. "Poprawa jakości edukacji i kompetencji kształcenia ogólnego w placówkach oświatowyc 17-Maj-2016 Odsłon: 409