Na podstawie art. 9 ust. 1 i  art. 12 pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2018 r., poz. 995, ze zm.) oraz art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu w Jaśle uchwala, co następuje:

 

  • § 1

Wyraża się zgodę na  ustanowienie  zabezpieczenia   prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie dla projektu  pn. „Scalanie gruntów wsi Czeluśnica gm. Tarnowiec na obszarze 311,77ha” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, do kwoty 3.755.282,09 zł, w formie weksla niezupełnego ”in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

 

  • § 2

 

Ewentualna spłata zobowiązań wynikających z umowy wymienionej w § 1 nastąpi w latach 2019-2023.

  • § 3

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu w  Jaśle.

  • § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

TytułTypRozmiarDodany przez
Uchwała Nr VII/36/2019pdf175.29 KBPaweł Krajciewicz
Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 26, listopad 2020 12:12 Paweł Krajciewicz