KW 1517209 BW plik2

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert pt. "1918 i 1920 Pamiętamy", mający na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. To ogromna szansa na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, które chcą upamiętnić rocznice odzyskania Niepodległości i Bitwy Warszawskiej.

Kwota dotacji na wszystkie zadania sięga 2 500 000 zł. Dofinansowanie mogą otrzymać m.in. programy patriotyczno-edukacyjne np. „żywe lekcje historii”, wystawy, seminaria, konferencje, organizowane również online, a także podróże historyczne do miejsc bezpośrednio związanych z wydarzeniami historycznymi i bohaterskimi walkami 1918 i 1920 roku. Wśród zadań jest także opieka nad grobami poległych w walce o Niepodległość, odnajdywanie „zapomnianych” grobów, składanie kwiatów i zniczy w miejscach pamięci oraz na grobach bohaterów walk o Niepodległość Polski. Pieniądze mogą być przeznaczone również na organizację pikników, wieczornic, rekonstrukcji historycznych i zawodów patriotyczno-sportowych, np. biegów niepodległościowych.

Warunkiem jest złożenie wniosku o dofinansowanie do 2 października 2020 r. i spełnienie wymogów Otwartego Konkursu Ofert. Zadania mogą być realizowane od 9 listopada do 31 grudnia 2020 r. Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest pod adresem: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-132020wddekid

Wstazka zalobna

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Andrzeja Pityńskiego - Kawalera Orła Białego, wybitnego rzeźbiarza i artysty.

Andrzej Pityński zmarł w wieku 73 lat pozostawiając po sobie rzeźby, których wymowa przetrwa wieki.

 
Wyrazy współczucia dla rodziny i najbliższych składają:

Starosta Jasielski wraz z Zarządem Powiatu w Jaśle.

Nieprzerwanie trwają prace prowadzone na trzech mostach w ciągu dróg powiatowych – most w miejscowości Desznica i dwa mosty w Cieklinie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. 

Zachęcamy do zapoznania się z postępami ukazanymi na poniższej galerii zdjeć. 

 

116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
116834541_338278320528915_2251182117077189250_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117035590_685762915350244_3869676853323206870_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
117103994_1146280329086582_5898562071182666792_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117104935_1047439115674381_6276876197627810800_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n
117164598_714330659125110_6911407188740160086_n
119683657_325593538654112_611344401139131387_n
119683657_325593538654112_611344401139131387_n
119708978_429401131370227_4419909117339864439_n
119708978_429401131370227_4419909117339864439_n
119709480_596935154519631_7458663656784103443_n
119709480_596935154519631_7458663656784103443_n
119776926_743136086265841_5933671433877630475_n
119776926_743136086265841_5933671433877630475_n
119824379_320559329017133_4492868346420199601_n
119824379_320559329017133_4492868346420199601_n

 

119784197 632898414096599 3558576084437871984 n

W miejscowości Harklowa zakończyły się prace nad remontem chodnika biegnącego wzdłuż drogi Nr 1867R Harklowa - Osobnica.

Chodnik został odnowiony na długości 200 m. Wymieniono krawężniki, a zniszczone płytki chodnikowe zastąpiono kostką brukową.

Remont przyczyni się do poprawi bezpieczeństwa i komfortu pieszych, wpisując się w podejmowane przez Powiat Jasielski działania na rzecz poprawy infrastruktury drogowej.

Zadanie zostało zrealizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle przy finansowym wsparciu Gminy Skołyszyn.

Celem cyklu konferencji wojewódzkich pod nazwą "PPK blisko Ciebie" jest wsparcie przedsiębiorców w procesie wdrażania Pracowniczych Planów Kapitałowych. Konferencja odbędzie się 21 września br. o godz. 11.00. 

Zaproszenie od Wojewody Podkarpackiego 1