W lipcu br. Starosta Jasielski Adam Pawluś zwrócił się do Ministra Cyfryzacji z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę zasięgu usług mobilnych w gminie Krempna, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Magurskiego Parku Narodowego.

W odpowiedzi Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało o realizacji projektu światłowodowych sieci szerokopasmowych, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt powinien zostać zrealizowany do końca I kwartału 2021 r., pokrywając siecią niemal wszystkie zidentyfikowane „białe plamy” w tej gminie.

Minister Cyfryzacji wystąpił także do operatorów telekomunikacyjnych w zakresie poprawy zasięgu usług mobilnych.

MC 1

MC2

 

W dniu 2 września br., w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Jaśle odbyło się uroczyste podpisanie umów i wręczenie promes na dofinansowanie jednostek OSP w ramach Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych.

Dofinansowanie otrzymało aż 42 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Jasielskiego, które aplikowały o środki na dofinansowanie zadania pn. "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnych celem zwiększenia potencjału technicznego" w ramach programu priorytetowego NFOŚIGW - "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” oraz „Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek OSP".

Umowy na dofinansowanie podpisali prezesi jednostek OSP w obecności Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Adama Skiby, Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Wojciecha Zająca, Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, a także Prezesa ZOP ZOSP RP Stanisława Święcha. Obecni byli również Wójt Gminy Brzyska Rafał Papciak oraz Wójt Gminy Osiek Jasielski Andrzej Stachurski.

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Program realizowany jest w latach 2020-2021 i skierowany jest do Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Jednostki OSP, które otrzymały dofinansowanie: OSP Błażkowa, OSP Dąbrówka, OSP Lipnica Dolna, OSP Dębowiec, OSP Łazy Dębowieckie, OSP Bierówka, OSP Niepla, OSP Osobnica, OSP Trzcinica, OSP Szebnie, OSP Warzyce, OSP Wolica, OSP Zimna Woda, OSP Bieździedza, OSP Kołaczyce, OSP Lublica, OSP Nawsie Kołaczyckiej, OSP Sieklówka, OSP Krempna, OSP Myscowa, OSP Mytarka, OSP Grabanina, OSP Czekaj, OSP Mrukowa, OSP Osiek Jasielski, OSP Pielgrzymka, OSP Świerchowa, OSP Załęże, OSP Bączal Dolny, OSP Harklowa, OSP Jabłonica, OSP Kunowa, OSP Lisów, OSP Przysieki, OSP Pusta Wola, OSP Skołyszyn, OSP Święcany, OSP Czeluśnica, OSP Glinik Polski, OSP Nowy Glinik, OSP Roztoki, OSP Tarnowiec.

 

1
1
2
2
3
3
a
a
b
b
c
c
d
d
e
e
f
f
IMG_9886
IMG_9886
IMG_9887
IMG_9887
IMG_9888
IMG_9888
IMG_9890
IMG_9890
IMG_9892
IMG_9892
IMG_9893
IMG_9893
IMG_9894
IMG_9894
IMG_9895
IMG_9895
IMG_9896
IMG_9896
IMG_9897
IMG_9897
IMG_9900
IMG_9900
IMG_9902
IMG_9902
IMG_9904
IMG_9904
IMG_9907
IMG_9907
IMG_9908
IMG_9908
IMG_9909
IMG_9909
P1220454
P1220454
P1220456
P1220456
P1220458
P1220458
P1220459
P1220459
P1220461
P1220461
P1220463
P1220463
P1220464
P1220464
P1220465
P1220465
P1220469
P1220469
P1220470
P1220470
P1220475
P1220475
P1220478
P1220478
P1220483
P1220483
P1220487
P1220487
P1220488
P1220488
P1220490
P1220490
P1220491
P1220491
P1220493
P1220493
P1220494
P1220494
P1220496
P1220496
P1220497
P1220497
P1220498
P1220498
P1220499
P1220499
P1220500
P1220500
P1220501
P1220501
P1220504
P1220504
P1220506
P1220506
P1220509
P1220509
P1220512
P1220512
P1220514
P1220514
P1220516
P1220516
P1220518
P1220518
P1220520
P1220520
P1220522
P1220522
P1220523
P1220523
P1220525
P1220525
P1220527
P1220527
P1220528
P1220528
P1220529
P1220529
P1220531
P1220531
P1220532
P1220532
P1220534
P1220534
P1220535
P1220535
P1220537
P1220537
P1220538
P1220538

DSC02593 min

Wczoraj, 31 sierpnia br., Jasło świętowało 40. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych i utworzenia NSZZ „Solidarność”. Obchody rozpoczęły się o godzinie 17.00 przy I Liceum Ogólnokształcącym, gdzie po przywitaniu licznie przybyłych gości i odśpiewaniu hymnu nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy zdjęć autorstwa Jerzego Polaka poświęconej „Solidarności”.

Wystawę otworzył Starosta Jasielski Adam Pawluś wraz z Senator RP Alicją Zając, Posłanką na Sejm RP Marią Kurowską i przedstawicielami „Solidarności” - Pawłem Pietruszą i Kazimierzem Rozenbajgerem. Następnie Starosta, jako były działacz antykomunistyczny, przypomniał zebranym, co w tym czasie łączyło walczących.

Działalność opozycyjna obejmowała wszystkie środowiska, wszystkich nas łączyła wiara w odzyskanie niepodległości. Naszym patronem jest współczesny męczennik – kapelan „Solidarności” k. Jerzy Popiełuszko bestialsko torturowany i zamordowany – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Starosta zwrócił także uwagę na ogromną rolę naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, którego przesłanie wzmacniało poczucie wspólnoty środowisk „Solidarności” i wyznaczało im drogę, którą należy podążać. Przypomniał słynne przemówienie Ojca Świętego wygłoszone w dniu 12 czerwca 1987 roku w Gdańsku, podczas Jego trzeciej pielgrzymki w Polsce:

Solidarność – to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię to brzemię niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu, jedni przeciwko drugim. 

Te myśli Jana Pawła II zawsze pozostaną aktualne i powinny być drogowskazem dla każdego kolejnego pokolenia Polaków, tak aby umiało zadbać o dobro swojej Ojczyzny, wzmacniać jej suwerenność i stawiać czoła wszelkim zagrożeniom, jakie może przynieść przyszłość.

Solidarność to jedność serc, umysłów i rąk zakorzenionych w ideach, które są zdolne przemieniać świat – ks. Jerzy Popiełuszko.

Po wysłuchaniu przemówienia uczestnicy zwiedzali wystawę, na której można było odnaleźć m.in. archiwalne zdjęcia jasielskich działaczy z tamtych lat. Więcej na temat jasielskiej „Solidarności” można przeczytać w materiale NSZZ „Solidarność” w Rejonie Jasielskim.

O godzinie 18.00 w kościele pw. św. Stanisława BM została odprawiona msza św. pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Piotra Steczkowskiego – Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, z udziałem ks. Prałata Zbigniewa Irzyka, ks. dr Stanisława Marczaka, ks. Tadeusza Paszka, ks. Tadeusza Gąsiorowskiego, ks. Jana Gibały, o. Artura Zajchowskiego, ks. Macieja Nowickiego i ks. Daniela Midury.

Po mszy św. dokonano odsłonięcia tablicy „Solidarności”, którą poświęcił ks. prof. dr hab. Piotr Steczkowski. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Zachęcamy do zapoznania się z treścią odczytanych listów:

Na zakończenie pod odsłoniętą tablicą ks. Jerzego Popiełuszki złożono kwiaty i odśpiewano hymn „Solidarności”.

W uroczystościach udział wzięli: Senator RP Alicja Zając, Poseł na Sejm RP Maria Kurowska, Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcę reprezentowała Kamila Cholewiak – Kiczek, Wojewodę Podkarpackiego Ewę Leniart reprezentował Stanisław Zając – zastępca dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa  Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, Starosta Jasielski Adam Pawluś, ksiądz prof. dr hab. Piotr Steczkowski - Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, ksiądz dr Stanisław Marczak, przedstawiciele jasielskiej „Solidarności”: Paweł Pietrusza – Wiceprzewodniczący Oddziału „Solidarności” w Jaśle i Kazimierz Rozenbajger – Prezes Zarządu Stowarzyszenia SOLIDARNI w Jaśle, Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, Wójt Gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, księża dziekani, prałaci oraz proboszczowie Jasielskich Parafii.

Obecni byli także działacze „Solidarności” z regionu jasielskiego, Wójtowie gmin z terenu Powiatu Jasielskiego, Prezesi i Dyrektorzy Zakładów Pracy i instytucji, Dyrektorzy Jednostek Powiatu Jasielskiego, Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych Powiatu Jasielskiego, poczty sztandarowe, odziały „Strzelec” z Trzcinicy i w Kołaczyc, młodzież szkolna i liczni mieszkańcy powiatu jasielskiego.

Współorganizatorami uroczystości byli: Starostwo Powiatowe w Jaśle, Ryszard Pabian – Burmistrz Jasła, Szefowie jasielskiej Solidarności: Paweł Pietrusza – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Jasło i Kazimierz Rozenbejger – Prezes Zarządu Stowarzyszenia SOLIDARNI w Jaśle, Wojciech Piękoś – Wójt Gminy Jasło, Jan Garncarski- dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, Mariusz Świątek – dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle, Parafia Św. Stanisława BM, Jacek Nawrocki Dyrektor I LO w Jaśle, Robert Niemiec Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, IPN oddział w Rzeszowie.

 

DSC02600-min
DSC02600-min
DSC02611-min
DSC02611-min
DSC02616-min
DSC02616-min
dsc02621-min
dsc02621-min
DSC02623-min
DSC02623-min
DSC02636-min
DSC02636-min
DSC02642-min
DSC02642-min
DSC02657-min
DSC02657-min
DSC02667-min
DSC02667-min
DSC02696-min
DSC02696-min
DSC02719-min
DSC02719-min
DSC02733-min
DSC02733-min
DSC02759-min
DSC02759-min
DSC02780-min
DSC02780-min
DSC02809-min
DSC02809-min
DSC02815-min
DSC02815-min
DSC02824-min
DSC02824-min
dsc02846
dsc02846
dsc02866
dsc02866
DSC02877
DSC02877
DSC02881
DSC02881
DSC02926-min
DSC02926-min
DSC02990-min
DSC02990-min
DSC03053-min
DSC03053-min
DSC03109-min
DSC03109-min
DSC03147-min
DSC03147-min
DSC03167-min
DSC03167-min
DSC03206-min
DSC03206-min
DSC03210-min
DSC03210-min
DSC03215-min
DSC03215-min
DSC03217-min
DSC03217-min
DSC03251-min
DSC03251-min
DSC03290-min
DSC03290-min
DSC03297-min
DSC03297-min
DSC03388-min
DSC03388-min
DSC03467-min
DSC03467-min
DSC02579-min
DSC02579-min
DSC02598-min
DSC02598-min

 

W miesiącu sierpniu 2020 roku został zrealizowany przez Karpacką Grupę Filmową film - teledysk 'NIEZWYCIĘŻENI", upamiętniający Żołnierzy Niezłomnych z Powiatu Jasielskiego, Powiatu Sanockiego i Powiatu Brzozowskiego.

Samorząd Powiatu Jasielskiego prowadzi inwestycje na trzech mostach usytuowanych w ciągu dróg powiatowych – w miejscowości Desznica i dwóch w Cieklinie.

Trwa rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała. Zakres prac w miejscowości Desznica obejmuje rozbudowę drogi, w tym rozbiórkę istniejącego i budowę nowego mostu przez potok Ryj.

W Ceklinie natomiast trwa rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w ciągu drogi powiatowej Nr 1868R Trzcinica – Osobnica – Cieklin i w ciągu drogi powiatowej Nr 1877R Cieklin – Wola Cieklińska.

Stan prac przedstawiono na poniższych zdjęciach.

Szczegółowe informacje o inwestycjach można znaleźć pod linkiem: https://www.powiat.jaslo.pl/aktualnosci/inne-informator/1217-trwa-przebudowa-trzech-mostow-w-powiecie-jasielskim

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11