W dniu 15 maja br. Starosta Jasielski Adam Pawluś podpisał akt darowizny gminie Nowy Żmigród działki, na której znajduje się przepompownia ścieków obsługująca kanalizację sanitarną z miejscowości Toki i Sadki.

Przekazana nieruchomość, o pow. 0,06 ha,  stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w miejscowości Toki, przeznacza zostanie na utrzymanie urządzeń publicznych służących do oczyszczania i odprowadzania ścieków.

Przy podpisaniu aktu notarialnego Skarb Państwa reprezentował Adam Pawluś – Starosta Jasielski, natomiast Gminę Nowy Żmigród: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród.

Przejęta nieruchomość została już zabudowana oczyszczalnią ścieków i służyć będzie mieszkańcom gminy Nowy Żmigród.

- Cieszę się, że gmina Nowy Żmigród rozbudowuje sieć instalacji kanalizacyjnej. Nie tylko wpłynie to na poprawę czystości rzeki Wisłoki, ale przede wszystkim podniesie komfort życia mieszkańców – stwierdził Starosta Jasielski Adam Pawluś.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle zaprasza do udziału w "Powiatowym Programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na rok 2018".

Zaproszenie do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

W dniu 10 maja br. odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. W uroczystości udział wzięli samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, kapelani, strażacy i pracownicy cywilni zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz emerytowani strażacy i byli pracownicy komendy.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji strażaków w Kościele p. w. Św. Stanisława. Następnie uczestnicy udali się  do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej gdzie odbył się uroczysty apel. Obchody były okazją do złożenia wszystkim strażakom podziękowań za ciężką i odpowiedzialną służbę oraz do wręczenia medali dla wyróżniających się strażaków i awansów na wyższe stopnie służbowe. 

Wzorem lat ubiegłych Starosta Jasielski Adam Pawluś wręczył nagrodę rzeczową dla wyróżniającego się strażaka. W tym roku nagrodę tą otrzymał st. ogn. Wiesław Fiałkiewicz, pracujący w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej KPP SP w Jaśle. Starosta w swoim przemówieniu podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym zawodowych i ochotniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej za codzienną ciężką pracę, zaangażowanie, gotowość do niesienia pomocy oraz poświęcenie w ochronie życia i mienia mieszkańców. Starosta przekazał również życzenia: Szanowni strażacy przekazuję Wam podziękowania oraz życzenia bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków i będzie dla Was źródłem natchnienia do dalszej ofiarnej służby pożarniczej, niezależnie czy pełniona jest ochotniczo czy zawodowo.

Ze względu na liczne obowiązki związane z pełnieniem mandatu posła na uroczystości nie mógł być obecny Bogdan Rzońca, Poseł RP. Gratulacje i życzenia dla strażaków przekazał w formie listownej. 

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. mgr inż. Marek Górniak podziękował wszystkim przybyłym za udział w uroczystości oraz za współpracę.  

IMG_3810
IMG_3810
IMG_3831
IMG_3831
IMG_3835
IMG_3835
IMG_3837
IMG_3837
IMG_3850
IMG_3850
IMG_3880
IMG_3880
IMG_3895
IMG_3895
IMG_3910
IMG_3910
IMG_3917
IMG_3917
IMG_3920
IMG_3920
IMG_3932
IMG_3932
IMG_3967
IMG_3967

Każdy z nas czekał na te kilka dni wolnego w ramach majówki. Wyjątkowo piękną pogodą przywitał nas maj i mogliśmy wędrować po  lasach, górach, podziwiając piękną  przyrodę i malownicze krajobrazy, wdychając zapachy wiosny. Tłumy turystów odwiedziły Bieszczady, Tatry oraz najbliższy nam Beskid Niski. Szczególnie tłumnie odwiedzany był nasz Folusz, miejscowość niezwykle malownicza, która jest atrakcją turystyczną zarówno Beskidu Niskiego jak i powiatu jasielskiego ze względu na niepowtarzalny klimat, mnogość szlaków turystycznych prowadzących przez Magurski Park Narodowy, z Diablim Kamieniem, wodospadem magurskim, Kornutami, Magurą i wieloma innymi pięknymi zakątkami tego miejsca.

                Od wielu lat niezmiennie dużą popularnością cieszy się Park Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Senatora Stanisława Zająca w Foluszu. Wolny czas zarówno w weekendy jak i słoneczne popołudnia spędzają tam całe rodziny zarówno z powiatu jasielskiego, jak i okolicznych Gorlic czy nawet Krosna. Obiekt służy zarówno rekreacji, jak i edukacji ekologicznej, ze względu na ścieżkę przyrodniczą ze stanowiskami roślinnymi, oczkiem wodnym, ciekawymi okazami fauny zamieszkującej ten piękny teren. Bardzo często z Parku korzystają szkoły, które organizują dla uczniów jednodniowe wycieczki, podczas których uczniowie wraz z nauczycielami odwiedzają leśne szlaki turystyczne, obserwują przyrodę, korzystają z placu zabaw, boiska do siatkówki oraz mają możliwość skorzystać z grilla oraz miejsca przystosowanego pod ognisko, aby upiec kiełbasę. Jest to miejsce doceniane przez nauczycieli nie tylko z Jasła i powiatu jasielskiego, ale i z Małopolski, ponieważ do MDK jako administratora zgłaszane są wycieczki i prowadzona jest ewidencja zorganizowanych grup odwiedzających. Na życzenie korzystających przygotowujemy drewno na ognisko, dbamy o czystość Parku, zabezpieczamy sanitariaty. Warunkiem jest przebywanie dzieci pod opieką dorosłych oraz zakaz spożywania alkoholu na terenie Parku. Park jest miejscem otwartym- dosłownie- dla korzystających i doceniających ten fakt, że można tu miło spędzić czas, odpocząć, posłuchać śpiewu ptaków i obserwować bawiące się bezpiecznie dzieci.

                Ale komuś to przeszkadzało, że była tu jeszcze wiata drewniana, kryta gontem, stanowiąca obiekt charakterystyczny dla Parku ze względu na architekturę, bo na zakończenie długiego majowego weekendu obiekt ten prawie spłonął. To miejsce trudno było ominąć, wchodząc  do Parku. To tu  przygotowywane były poczęstunki w ramach wycieczek, rajdów turystycznych, zarówno przez indywidualnych odwiedzających, jak i rodziny, to tu ogrzewaliśmy się z młodzieżą po zimowym ptakoliczeniu, to tu wydawaliśmy napoje dla zawodników startujących w Biegu Beskidnika.

                Ktoś miał inny pomysł na korzystanie z wiaty i zrobił to umyślnie albo całkowicie nieodpowiedzialnie, ponieważ spłonęła znaczna część obiektu, a odbudowanie go będzie stanowiło duży wydatek.

                To bardzo przykre, że niektórzy nie chcą, bądź nie umieją korzystać z czegoś, co dostają za darmo. Czy to jest gorsze?

                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       MDK w Jaśle

 

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6