Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 497
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 497
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 496
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 493
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 491
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami, użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa i Powiatu Jasielskiego w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 490
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 488
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 487
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 484
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 482
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 482
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 482
Protokoły z sesji Rady Powiatu III kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 479
Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 479
Uchwała Nr VI/2/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Jasielskiego na lata 2016 - 2027 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 475
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 475
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 470
Protokół nr XXXI/2016 z XXXI Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 10 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 470
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 469
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 469
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 469
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 468
Uchwała Nr LVIII/408/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 25 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Powiatu Jasielskiego przez Centrum Kształcenia i Usług Sp. z o.o. w Oświęcimiu Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 467
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 465
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 465
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Jaśle Udostępniony przez: Andrzej Konopka Odsłon: 465
Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2017 roku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 464
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 462
Budowa Systemu Informacji Przestrzennej wspomagającego zarządzanie powiatem jasielskim wraz ze zwiększeniem zakresu i dostępności usług świadczonych drogą elektroniczną Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 461
Unieważnienie naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 460