Gmina Krempna cz.1 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 636
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 634
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 629
Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 628
Oświadczenia majątkowe złożone w związku z upływem kadencji zarządu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 628
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 626
Uchwała nr VI/18/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 626
Unieważnienie naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych w Starostwie Powiatowym w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 624
Poprawa warunków nauczania w obiektach dydaktycznych w powiecie jasielskim poprzez nadbudowę z przebudową tych obiektów Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 620
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 620
Odbudowa powiatowej infrastruktury drogowej na terenie miasta Jasła - ul. Mickiewicza, Szopena, Jagiełły Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 618
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej dochodów powiatu w Wydziale Finansowo-Księgowym Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 617
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1829R Jareniówka - Jabłonica Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 616
Protokół nr L/2018 z L Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 15 marca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 615
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 615
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 614
Uchwała Nr L/373/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 15 marca 2018 r w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1887R Czeluśnica - Tarnowiec w km 0+050 - 2+733 - opracowanie dok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 614
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 613
ISO 9001 w systemie administracji samorządowej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 612
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 610
Przebudowa drogi powiatowej NR 1837 R Kołaczyce-Sieklówka- Lubla IV etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 606
Protokoły z sesji Rady Powiatu III kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 605
Wspólnie rządźmy- porozumienie bez granic Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 601
Komisja Statutowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 601
Uchwała Nr LI/374/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 599
Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej Nr 1836R droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 599
Rozwój infrastruktury drogowej pomiędzy powiatem krośnieńskim, jasielskim i bardejowskim Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 597
Protokół nr LIV/2018 z LIV Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 24 maja 2018 r Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 597
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 596
Oświadczenia majątkowe za 2013 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 594