Skarbnik Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 589
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 589
Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 587
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Inspektora kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 584
Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 583
Gmina Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 582
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 578
Pozwolenie zintegrowane Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 575
Gmina Skołyszyn Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 575
Gmina Miasto Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 574
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 572
Raport o stanie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 570
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 567
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 567
Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 14 sierpnia 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 564
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia i wyznaczenia punktów granicznych działki położonej w Jaśle, obręb 01-Kowalowy Udostępniony przez: Łukasz Kosiba Odsłon: 564
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 563
Jasielska Strefa Usług Publicznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 562
Oświadczenia majątkowe za 2015 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 560
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 559
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 559
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 554
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 552
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 552
Petycja mieszkańców wsi Sowina Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 550
Gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 550
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 549
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowych w Wydziale Edukacji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 548
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 547
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Ochrony Danych Osobowych Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 547