Wykonanie robót budowlanych w ramach dwóch zadań inwestycyjnych pn. 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie w km 0+000 – 0+900 ”; 2. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1836R Droga przez wieś Nawsie Kołaczyckie”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 791
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 789
Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej łączącej miejscowości Zarzecze i Dębowiec Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 788
Gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 786
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 783
Uchwała Nr LIX/417/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 781
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 780
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 775
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 770
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – III etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 759
Uchwała nr VI/19/2018 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w dniu 5 stycznia 2018 r. w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 756
Przebudowa drogi powiatowej NR 1850R Jasło - Zręcin - II etap Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 754
Uchwała Nr VI/74/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 753
Rozwój produktów i marek regionalnych na obszarze polsko - słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 749
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2010 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 746
Petycja mieszkańców wsi Sowina Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 742
Informacja o udzielonej koncesji na wydobywanie żwiru i piasku ze złoża Dębowiec - Glikówki Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 742
Udostępnianie informacji o środowisku Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 739
Uchwała Nr VI/38/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 738
Uchwała Nr LIV/389/2018 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Jasielskiego. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 736
Protokół nr XXXII/2016 z XXXII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 30 listopada 2016 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 735
Protokoły z sesji Rady Powiatu IV kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 732
Gmina Krempna cz.2 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 729
Karpackie Niebo. Rozwój produktów turystycznych związanych z astronomią na terenie polsko-słowackiego pogranicza Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 721
Budowa obiektów sportowych w szkołach ponadpodstawowych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 718
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 717
Poprawa jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 716
Gmina Krempna cz.1 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 715
Komisja Statutowa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 714
Uchwała Nr XLVII/350/2017 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 14 grudnia 2017 r zmieniającą Uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Tarnowiec realizacji zadania własnego Powiatu Jasielskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1849R Wolica-Gliniczek-Sądkowa-Dobrucow Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 713