Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 752
Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jasielskiego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 750
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania funduszy w Wydziale Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 748
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2014 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 743
„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 1905R Kąty – Desznica – Świątkowa Wielka – Świątkowa Mała w km 3+039 – 3+104; 3+304 – 3+750 w miejscowości Desznica wraz z mostem w km 3+069 na potoku Ryj”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 742
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2015 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 741
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie gazociągiem s/c potoku Warzyckiego w m. Warzyce Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 740
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji architektoniczno - budowlanej w Wydziale Architektury i Budownictwa Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 740
Samodzielne Stanowisko Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 735
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji księgowej dochodów powiatu w Wydziale Finansowo - Księgowym Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 735
Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 734
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Jasielskiego za 2011 rok Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 729
Pozwolenie zintegrowane Lotos Infrastruktura S.A. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 724
Protokół Nr LVIII/2018 z LVIII Sesji Rady Powiatu w Jaśle odbytej w dniu 26 lipca 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 721
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2013 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 720
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 720
Gmina Jasło Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 719
Gmina Skołyszyn Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 719
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzorów pieczęci komisji wyborczych powoływanych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 718
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze referent w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Jaśle Udostępniony przez: Edyta Witkoś Odsłon: 710
"Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego- część II" Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 707
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Jaśle w wymiarze 2/5 etatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 707
Oświadczenia majątkowe za 2015 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 705
Platforma współpracy polsko- ukraińskiej na rzecz rozwoju gospodarczego i kulturalnego Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 692
Uchwała Nr VI/37/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Powiat Jasielski w uchwale budżetowej na 2016 rok. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 691
Uchwała nr VI/12/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Składu Orzekającego Regionalnego Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Jasielskiego, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 691
Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska (Jasło) Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 690
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 688
Gmina Tarnowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 686
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 682