Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1101
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na początek VI kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1079
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1058
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1023
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1011
Komisja Społeczna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1001
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 980
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 967
Wydział Organizacji i Kadr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 944
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 921
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 918
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 915
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 912
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 907
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 906
Wydział Inwestycji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 905
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 904
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 895
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 874
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 866
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 847
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 847
Ogłoszenie o naborze na 2 wolne stanowiska urzędnicze Radcy Prawnego w Biurze Radców Prawnych Starostwa Powiatowego w Jaśle w wymiarze 2/5 etatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 837
Informacja dotycząca ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 826
Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za II kw 2018 r. Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 824
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 817
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 809
Wydział Finansowo - Księgowy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 807
Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 795
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 792