Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2019 Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 2556
Uchwała Nr LII/368/2014 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2513
Informacja komisarza wyborczego w Krośnie w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie pracy Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2421
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2307
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na koniec V kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2305
Oświadczenia majątkowe złożone w trakcie roku 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2248
Wydział Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2237
Radni Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 2064
Wykonanie robót budowlanych obejmujących obejmujących rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok wraz z mostem w km 1+699 na rzece Jasiołce w miejscowości Dobrucowa wraz z dojazdami Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 2024
Uchwała Nr XVII/103/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie oceny działalności Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1824
Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1804
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1802
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1779
Informacja dotycząca nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom Starostwa Powiatowego w Jaśle w 2019 r. Udostępniony przez: Paweł Krajciewicz Odsłon: 1720
Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Powiatu w Jaśle na początek VI kadencji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1671
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu starosty Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1644
Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół Budowlanych w Jaśle w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury sportowej jednostek oświatowych Powiatu Jasielskiego”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1629
Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1566
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1543
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1498
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1452
Wydział Organizacji i Kadr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1420
Komisja Społeczna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1395
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1395
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1378
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1377
Wydział Inwestycji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1359
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1306
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1291
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1281