Uchwała Nr XXI/149/2016 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Jaśle na 2016 rok, Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1397
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Jasielskiego Franciszka Miśkowicza. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1386
Obwieszczenie w sprawie podziału Powiatu Jasielskiego na okręgi wyborcze Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1384
Oświadczenia majątkowe za 2018 r. Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1377
Uchwała Nr XIX/118/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Krempna realizacji zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 15 kwietnia 2016 r. Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1363
Zarząd Powiatu w Jaśle ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle ul. Lwowska 22, 38-200 Jasło Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1313
Zarząd Powiatu Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1299
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli wewnętrznej w Samodzielnym Stanowisku ds. Kontroli Wewnętrznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1273
Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Rozwoju, Promocji i Spraw Społecznych Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1272
Budżet Powiatu Jasielskiego na rok 2018 Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1240
Komisja Społeczna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1235
Wydział Organizacji i Kadr Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1229
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbiórka istniejących i budowa dwóch nowych mostów na potoku Bednarka w miejscowości Cieklin” Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1190
Wydział ds. Koordynacji Działań Powiatowych Służb, Inspekcji i Straży Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1181
Wydział Inwestycji Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1174
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony gruntów rolnych i leśnych w Wydziale Geodezji, Katastru i Nieruchomości Udostępniony przez: Grzegorz Gozdecki Odsłon: 1173
Wyniki wyborów do Rady Powiatu w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1171
Komisja Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1138
Komisja Rewizyjna Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1137
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1126
Archiwum Zakładowe Starostwa Powiatowego w Jaśle oraz Archiwum Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1124
Dostawa sprzętu, mebli i pomocy dydaktycznych w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle – Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Ożennej”. Udostępniony przez: Magdalena Furman Odsłon: 1079
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. BHP w Samodzielnym Stanowisku ds. BHP i p.poż Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1064
Gmina Dębowiec Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1049
Uchwała nr 41/19 Zarządu Powiatu w Jaśle z dnia 10 kwietnia 2019 roku w sprawie wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szpitala Specjalistycznego w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1048
Pozwolenie zintegrowane EKOMAX Kotulak Jerzy zs. w Jaśle Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1047
Uchwała Nr XIX/115/2015 Rady Powiatu w Jaśle z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Jasielskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 roku Udostępniony przez: Urszula Kozłecka Odsłon: 1040
Komisja Finansowo-Budżetowa Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1039
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Udostępniony przez: Przemysław Baciak Odsłon: 1021
Gmina Nowy Żmigród Udostępniony przez: Paweł Szot Odsłon: 1013